KIỂM TRA TOÁN LỚP 6

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với đứng đầu 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 tất cả đáp án (sách mới)các cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó lấy điểm cao trong các bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Kiểm tra toán lớp 6

*

- bộ sách Kết nối học thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng tạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ dưới đây có ngoại hình gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông vắn ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD có hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD với AD.

Câu 4: Tập hợp những ước tầm thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong mỏi lát nền cho 1 căn phòng ở trong nhà mình bao gồm hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 8m với chiều rộng lớn là 5m. Các loại gạch lát nền được áp dụng là gạch ốp vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch ốp (coi mạch xi măng không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà tất cả 42 viên bi red color và 30 viên bi màu vàng. Hà rất có thể chia nhiều nhất vào từng nào túi làm sao để cho số bi đỏ và bi quà được chia phần nhiều vào những túi? lúc đó mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có hình dạng gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ là hình có 6 cạnh và triển khai đo bởi thước kẻ thấy 6 cạnh đó bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD gồm bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD tất cả hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD và AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng vị bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng vị bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai do AB và BC; CD với AD không hẳn các cạnh đối cho nên nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì đôi mươi + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + 20 = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân chia hết đến 2 vừa chia hết cho 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết cho 3 và 9 thì tổng những chữ số của nó đề xuất chia hết đến 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 đề nghị ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết đến 3 và chia hết mang đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn hộ là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để làm lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được rất nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với vàng mỗi túi là phần đông nhau buộc phải 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Do đó x là ước tầm thường của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào những túi nhất) đề xuất x là ước chung lớn nhất của 42 với 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu quà mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường phù hợp 1: với x + 5 = 1 (vô lí bởi x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường thích hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí vày x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = B = 0; 1; 2; ...; 100 bao gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các khẳng định sau:

A) một số chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết đến 3.

B) nếu như hai số phân chia hết cho 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết cho 9.

C) gần như số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

Xem thêm: Garena Free Fire: Cài Đặt Độ Nhạy Free Fire Vivo, (Free Fire) Chỉnh Độ Nhạy Ob28

D) Số phân chia hết mang lại 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: biện pháp viết nào sau đây được gọi là đối chiếu số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông vắn có bốn cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang có hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: máy tự triển khai phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy vượt – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cộng – phép chia.

D) Lũy quá – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tra cứu x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội nhóm y tế gồm bao gồm 220 đàn bà và 280 nam giới dự định chia thành các nhóm làm thế nào để cho số nữ giới và số nam ở mỗi nhóm đầy đủ nhau, biết số đội chia được rất nhiều hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể phân thành mấy nhóm? khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 27cm và chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Minh chứng A phân tách hết mang lại 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập phù hợp ta công thêm theo công thức tính số số hạng.

Số thành phần của tập đúng theo B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác minh đúng vào các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết cho 3.

B) trường hợp hai số phân chia hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó phân tách hết mang lại 9.

C) đông đảo số chẵn thì luôn chia hết đến 5.

D) Số chia hết mang đến 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng bởi số chia hết mang lại 9 tất cả dạng 9k nhưng mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết mang lại 3

B) sai vì chưng 6 và 9 phân tách hết cho 3 nhưng mà tổng của 6 và ư9 là 15 lại không chia hết đến 9.

C) sai vị 42 là số chẵn cơ mà không phân chia hết cho 5.

D) Sai vày số gồm tận cùng là 3 không phân tách hết mang lại 2 lấy ví dụ 33 không phân tách hết mang lại 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác các được màn biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của ba đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *