VDICT

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Vdict

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app phần mềm từ điển trên Windows để tra trường đoản cú điển thuận tiện khi gọi văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết những (định ngữ) có đặc thù từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu lộ
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : thiết bị tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : từ bỏ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển chính
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Áo Khoác Gió Mỏng Nữ - Áo Khoác Gió Nữ Cao Cấp

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *