Hình Ảnh Mẹ Địa Mẫu

I, Phật mẹ Địa Mẫu:2, Công đức Địa Mẫu:3, quyền năng Địa Mẫu:II, Phật mẫu chân kinh:III, Đền bái Phật mẫu:

1, Địa mẫu mã là ai?

*
*

Theo ngoài trái đất Quan, trong thời kỳ Hỗn có khi chưa có Trời Đất, trong vũ trụ chỉ có một chất khí đương hỗn độn, mờ mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trược láo lếu hợp, tuy thế vô cùng huyền diệu, điện thoại tư vấn là Khí lỗi Vô (còn hotline là hỏng Vô chi Khí hay Tiên Thiên hỏng Vô đưa ra Khí).

Bạn đang xem: Hình ảnh mẹ địa mẫu

Khí hỏng Vô ấy lần lần dừng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sinh ra một khối Đại Linh Quang, cũng call là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến đổi vạn hóa, vô vàn vô cùng, quyền bính thống cả Càn khôn Vũ trụ.

Vũ trụ từ đây ban đầu có một ngôi Thái Cực, duy nhứt, với Đấng Thống quản ấy được điện thoại tư vấn là Ngọc chúa thượng Đế mà bọn họ thường call là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phân Thái cực ra Lưỡng Nghi : Dương Quang cùng Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản lí Khí Dương Quang, còn Khí Âm Quang chưa xuất hiện ai chưởng quản, vị Càn khôn Vũ trụ giờ đây chỉ có một mình Đức Chí Tôn mà lại thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật chủng loại để chưởng quản ngại Khí Âm Quang.

Vậy, xuất phát của Đức Phật Mẫu là 1 trong hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để cai quản Khí Âm Quang, cầm cố phân nửa quyền lực tối cao của Đức Chí Tôn và luôn luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn.

Vũ trụ sắp tới đây đã bao gồm 2 khối chất khí béo phì là Dương Quang và Âm Quang, và tất cả 2 Đấng thứ nhất cầm quyền Càn khôn thiên hà là Đức Chí Tôn và mẹ Phật Mẫu.

Sau đó, Đức Phật chủng loại vâng lệnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang của ngôi Thái Cực, rồi mang Âm quang phối hợp với Dương quang quẻ để chế tạo ra hóa ra những từng Trời, những quả Tinh cầu và các Địa cầu, chế tạo ra thành Càn khôn Vũ trụ.

Xem thêm: Phong Cách Công Sở Nữ - 310 Ý Tưởng Hay Nhất Về Đồ Công Sở

Tiếp theo, Đức Phật Mẫu chế tác hóa ra Vạn linh vị trí cõi thiêng liêng Vô hình. (Vạn linh gồm đủ chén hồn : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn).

Rồi Đức Phật mẫu mã lại mang đến Vạn linh đầu kiếp xuống những Địa cầu tạo thành Vạn vật, có nghĩa là Chúng sanh. (Chúng sanh có : Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại).

Đức Phật chủng loại được thế giới tôn xưng bởi nhiều danh từ khác nhau, phụ thuộc vào tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, nhắc ra như sau đây :

– Đức Phật Mẫu, vì chưng là bà mẹ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh và chúng sanh.

– Phật Diêu Trì Địa Mẫu bởi vì Đức Phật mẫu ngự trên Diêu Trì Cung.

– Kim Bàn Phật Mẫu, vị Đức Phật mẫu chưởng quản Kim Bàn khu vực Diêu Trì Cung.

– Cửu Thiên Huyền Nữ, do Đức Phật mẫu mã rất huyền diệu, ngự tại từng Trời tạo ra Hóa Thiên là từng thiết bị 9 trong Cửu Trùng Thiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *