Tiểu luận thương mại điện tử shopee

Nội dung của tiểu luận giới thiệu hệ thống BoEC; phân tích hệ thống; thiết kế hệ BoEC; lập trình, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu; phân tích ý kiến và hành vi khách hàng.


*

Sân chơi giới trẻ PTIT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIỂU LUẬN MÔN HỌC Phát triển hệ thống Thương mại điện tử Sourcecode: Gitbub/HashmatNguyen Hà Nội 06/2021 1Sân chơi giới trẻ PTIT LỜI CAM KẾT Em - Mai Quỳnh Trang cam đoan tài liệu này do cá nhân tự chỉnh sửa, cập nhật từ Bài tập nhóm của chính mình.

Bạn đang xem: Tiểu luận thương mại điện tử shopee

Các biểu đồ, code em tự làm đều có chú thích rõ ràng. Nếu copy từ các bạn, em không những thấy hổ thẹn mà còn thấy xấu hổ với bạn bè, thầy giáo và ngôi trường PTIT của mình. 2Sân chơi giới trẻ PTIT MỤC LỤC LỜI CAM KẾT 2 MỤC LỤC 3 PHẦN I: TIỂU LUẬN 5 1. Giới thiệu hệ thống BoEC 5 2. Phân tích hệ thống: 5 a. Khảo sát trang thương mại điện tử: 5 b. Xác định các chức năng của hệ thống 13 c. Xây dựng biểu đồ use case/user story và các scenario/acceptance criteria: 13 3. Thiết kế hệ BoEC 24 a. Xây dựng kiến trúc tổng thể dựa trên các gói và kiểu kiến trúc cho các gói tương ứng dựa trên 3-layer. 24 b. Thiết kế chi tiết các gói.......................................................................... 24 c. Sử dụng các design pattern khi thiết kế chi tiết 27 d. Xây dựng mô hình dữ liệu (physical data model) và thiết kế CSDL ...28 ● physical data model 28 4. Lập trình 29 5. Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu 31 6. Phân tích ý kiến và hành vi khách hàng 33 a. Social Marketing 33 b. Phân tích ý kiến cho social marketing 34 c. Phân tích hành vi khách hàng cho social marketing 36 PHẦN II: CÂU HỎI ÔN TẬP BỔ SUNG 38 3Sân chơi giới trẻ PTIT Câu 1: Các giai đoạn phát triển e-commerce. Những xu hướng chính của e-commerce ngày nay. Trình bày các đặc điểm của công nghệ trong phát triển e- commerce ngày nay. 38 Câu 2: So sánh e-business và e-commerce (giống nhau và khác nhau). Trình bày các kiểu (types) e-commerce và đặc trưng của từng kiểu. Cho ví dụ. 41 Câu 3: Lấy một công ty thương mại điện tử làm ví dụ cho 8 đặc điểm công nghệ của e-commerce và đánh giá nó. Có ý tưởng gì cải tiến không? 43 Câu 4: Trình bày các yếu tố chính của mô hình kinh doanh thương mại điện tử (e-commerce business model). Những mô hình kinh doanh B2C và các doanh nghiệp tương ứng mô hình này. Những mô hình kinh doanh B2B và các doanh nghiệp tương ứng mô hình này. 46 Câu 5: Chiến lược kinh doanh của Pandora, LinkedIn và Dropbox dựa trên chiến lược “freemium”. Hãy giải thích khái niệm chiến lược này và áp dụng của nó cho từng doanh nghiệp trên. Mô tả cách mà các công nghệ web hỗ trợ e-commerce về sản phẩm, dịch vụ và nội dung. Cho ví dụ. 51 Câu 6: Bài Dân trí: 53 Câu 7: Sử dụng social marketing (face, twitter,…) trong e-commerce ngày nay như thế nào? Ý nghĩa về lợi ích, quá trình social marketing, cho ví dụ giải thích. Các kỹ thuật, công nghệ nào có thể sử dụng cho social marketing? (phân tích ý kiến khách hàng, tư vấn khách hàng….) Google gõ: công cụ marketing của facebook, twitter. 58 KẾT LUẬN 64 4Sân chơi giới trẻ PTIT PHẦN I: TIỂU LUẬN 1. Giới thiệu hệ thống BoEC Một hệ thống quản lý BoEC bán Sách (Book), đồ điện tử (Electronics) và quần áo (Clothes) cho phép nhân viên quản lý, nhân viên kiểm duyệt, nhân viên chăm sóc khách hàng, khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân liên quan đến hệ thống có thể thực hiện các chức năng sau đây: ● Nhân viên nhập kho: tìm kiếm, nhập hàng, cập nhật (thêm, xóa, thay đổi…) các thông tin mặt hàng, thống kê hàng… ● Nhân viên kinh doanh: tìm kiếm, đưa mặt hàng lên web sau khi bổ sung các trường (ví dụ giá bán, khuyến mại, ảnh sản phẩm….) ● Nhân viên bán hàng: nhận đơn đặt hàng qua mạng, cập nhật đơn đặt hàng, chuyển bộ phận phân phối sản phẩm, thống kê, xử lý ý kiến khách hàng… ● Nhân viên chăm sóc khách hàng: xử lý ý kiến khách hàng, hỗ trợ khách hàng khi có ý kiến thắc mắc… ● Nhân viên kiểm duyệt: Kiểm tra sản phẩm, giá bán, sản phẩm đổi trả. ● Khách hàng: phải đăng ký thành viên trước khi đăng nhập, tìm kiếm, tạo giỏ hàng, đặt hàng, kiểm tra thông tin đặt hàng,chọn nhà vận chuyển, thực hiện các kiểu thanh toán (theo thẻ, thanh toán khi nhận hàng, qua mạng…), phản hồi ý kiến,... 2. Phân tích hệ thống: a. Khảo sát trang thương mại điện tử: https://tiki.vn/ - Trang chủ 5Sân chơi giới trẻ PTIT - Đăng ký: - Đăng nhập: 6Sân chơi giới trẻ PTIT - Trang cá nhân 7Sân chơi giới trẻ PTIT - Chi tiết mặt hàng: - Giỏ hàng 8Sân chơi giới trẻ PTIT - Thanh toán https://shopee.vn - Trang chủ 9Sân chơi giới trẻ PTIT - Đăng ký: - Đăng nhập: 10Sân chơi giới trẻ PTIT - Trang cá nhân - Chi tiết mặt hàng: 11Sân chơi giới trẻ PTIT - Giỏ hàng - Thanh toán 12Sân chơi giới trẻ PTIT b. Xác định các chức năng của hệ thống - Người dùng (user): + Đăng nhập - Khách hàng (Customer) + Đăng ký + Đặt hàng + Thanh toán + Phản hồi, nhận xét - Nhân viên kinh doanh (Business Staff) - Quản lý các mặt hàng được hiển thị ra trang chủ - Nhân viên kho (Storage worker) - Quản lý kho hàng - Nhân viên bán hàng: + Quản lý đơn hàng + Xử lý các vấn đề về khách hàng c. Xây dựng biểu đồ use case/user story và các scenario/acceptance criteria: - UC tổng quát: 13Sân chơi giới trẻ PTIT - Scenario: + Khách hàng: ➢ Đăng ký Tên UC Đăng ký Tác nhân chính Khách hàng Tiền điều kiện Khách hàng đăng ký tài khoản chưa tồn tại Đảm bảo tối Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký thành công thiểu Điều kiện sau Khách hàng đăng ký thành công và hệ thống lưu thông tin khách hàng đăng ký 14Sân chơi giới trẻ PTIT Chuỗi sự kiện chính 1.

Xem thêm: " Hộp Nhựa Đựng Đồ Trang Điểm Mini Giá Siêu Tốt, Hộp Đựng Đồ Trang Điểm Có Gương Cao Cấp Giá Sốc

Khách hàng vào hệ thống và chọn chức năng Đăng ký 2. Giao diện đăng ký hiện ra gồm ô nhập: → Tài khoản → Mật khẩu → Số điện thoại → Đăng kí button 3. Khách hàng nhập ● Tài khoản: “mqt123” ● Mật khẩu:”1234” ● Số điện thoại:”0354994320” và click vào Đăng kí button 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và hiển thị thông báo “ Đăng ký thành công” 5. Khách hàng click OK của thông báo 6. Hệ thống chuyển sang giao diện Đăng nhập Ngoại lệ 3.1. Khách hàng nhập tài khoản đã đăng ký 3.1.1. Hệ thống thông báo tài khoản đã tồn tại 3.2 Khách hàng bỏ trống tất cả các textbox và bấm nút Đăng ký 3.2.1 Hệ thống hiển thị thông báo” Vui lòng nhập đầy đủ các trường” ➢ Đặt hàng Tên UC Khách hàng đặt hàng Tác nhân chính Khách hàng Tiền điều kiện Đăng nhập thành công 15Sân chơi giới trẻ PTIT Đảm bảo tối Khách hàng đặt hàng thành công thiểu Điều kiện sau Khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng thành công Chuỗi sự kiện chính: 1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện Trang chủ có ô Tìm kiếm và button Tìm kiếm 3. Khách hàng nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm và click nút Tìm kiếm 4. Màn hình hiển thị danh sách các mặt hàng có tên tương ứng vừa nhập 5. Khách hàng click chọn 1 mặt hàng trong danh sách 6. Màn hình hiển thị Thông tin chi tiết của mặt hàng và có nút Thêm vào giỏ hàng, Đặt hàng 7. Khách hàng click chọn nút Đặt hàng 8. Giao diện giỏ hàng hiển thị có các mặt hàng đã thêm, button Đặt hàng 9. Khách hàng click chọn mặt hàng muốn mua và chọn nút Đặt hàng 10.Màn hình thanh toán hiển thị Ngoại lệ 4.1 Màn hình hiển thị thông báo” Không có mặt hàng phù hợp, yêu cầu nhập lại” khi không tìm thấy mặt hàng nào có tên chứa kí tự vừa nhập 4.1.1 Khách hàng nhập lại tên sản phẩm và click vào tìm kiếm 9.1 Khách hàng không chọn mặt hàng nào và chọn nút Đặt hàng ➢ Chọn hình thức thanh toán Tên UC Khách hàng thanh toán đơn hàng Tác nhân chính Khách hàng 16Sân chơi giới trẻ PTIT Tiền điều kiện Đăng nhập thành công Đảm bảo tối Khách hàng thêm được mặt hàng vào giỏ hàng thiểu Điều kiện sau Có phương thức thanh toán phù hợp Chuỗi sự kiện chính: 1. Khách hàng chọn sản phẩm và chọn nút Đặt hàng 2. Màn hình chọn phương thức thanh toán hiển thị 3. Màn hình hiển thị các thông tin về: Họ và tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Phí ship, Giá tiền mặt hàng, Tổng tiền phải trả, nút chọn Phương thức thanh toán 4. Khách hàng click nút chọn Phương thức thanh toán 5. Màn hình hiển thị phương thức: Thanh toán sau khi nhận hàng, Thanh toán qua thẻ 6. Khách hàng chọn phương thức Thanh toán sau khi nhận hàng 7. Màn hình hiển thị phương thức thanh toán và button Đặt hàng 8. Khách hàng chọn button Đặt hàng 9. Màn hình hiển thị thông báo” Đặt hàng thành công” ➢ Phản hồi Tên UC Khách hàng phản hồi chất lượng mặt hàng Tác nhân chính Khách hàng Tiền điều kiện Đăng nhập thành công Đảm bảo tối Khách hàng đặt hàng và nhận hàng thành công thiểu Điều kiện sau Khách hàng chỉ gửi đánh giá 1 lần duy nhất 17Sân chơi giới trẻ PTIT Chuỗi sự kiện chính: 1. Khách hàng chọn 1 đơn hàng đã mua 2. Màn hình hiển thị chi tiết đơn hàng, nút Mua lại và nút Đánh giá 3. Khách hàng chọn nút Đánh giá 4. Màn hình hiển thị: - Ô nhập đánh giá - button Gửi 5. Khách hàng nhập đánh giá và chọn button Gửi 6. Màn hình hiển thị thông báo” Đánh giá thành công”, đánh giá của khách hàng hiển thị ở phần Xem đánh giá sản phẩm + Nhân viên kinh doanh ➢ Quản lý các mặt hàng được hiển thị ra trang chủ Tên UC Nhân viên kinh doanh quản lý các mặt hàng được hiển thị ra trang chủ Tác nhân chính Nhân viên kinh doanh Tiền điều kiện Nhân viên kinh doanh đăng nhập thành công Đảm bảo thành Nhân viên thêm, sửa, xoá thành công các mặt hàng công đang được hiển thị Chuỗi sự kiện chính: 1. Nhân viên kinh doanh chọn chức năng Quản lý mặt hàng 2. Màn hình hiển thị danh sách các mặt hàng, mỗi mặt hàng là một dòng trong bảng và có nút Đăng, Không đăng. 3. Nhân viên chọn 1 nút Đăng cho 1 sản phẩm và chọn nút Lưu 4. Màn hình hiển thị thông báo” Cập nhật thành công”, thông tin sản phẩm hiển thị trên trang bán hàng + Nhân viên kho 18Sân chơi giới trẻ PTIT ➢ Quản lý kho hàng Tên UC Nhân viên kho quản lý kho hàng Tác nhân chính Nhân viên kho Tiền điều kiện Nhân viên kho đăng nhập thành công vào hệ thống Đảm bảo thành Nhân viên thêm, sửa, xoá sản phẩm trong kho công 19Sân chơi giới trẻ PTIT Chuỗi sự kiện chính: 1. Nhân viên kho chọn chức năng Quản lý kho hàng 2. Màn hình hiển thị danh sách tất cả các mặt hàng đang có của cửa hàng với các thuộc tính 3. Nhân viên kho chọn button Thêm mới 4. Màn hình thêm mới mặt hàng hiển thị có các trường: Tên mặt hàng, Loại, Giá, nhà cung cấp, tình trạng và nút Thêm mới 5. Nhân viên kho nhập đầy đủ các thông tin sản phẩm và chọn nút Thêm mới 6. Màn hình hiển thị thông báo” Thêm mới thành công”, sản phẩm hiện ra ngoài danh sách 7. Nhân viên nhập tên sản phẩm vào ô Tìm kiếm và click chọn nút Tìm kiếm 8. Màn hình hiển thị bảng danh sách tất cả mặt hàng có tên chứa tên sản phẩm vừa nhập 9. Nhân viên kho chọn button Sửa mặt hàng tại 1 dòng sản phẩm 10.Màn hình hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm và nút Cập nhật 11.Nhân viên kho thay đổi một số thông tin của sản phẩm và chọn nút Cập nhật 12.Màn hình hiển thị thông báo” Cập nhật sản phẩm thành công” 13.Nhân viên kho chọn nút Xóa ở 1 dòng trong bảng 14.Màn hình hiển thị thông báo”Bạn có chắc chắn muốn xóa không?” và button Có, Không 15.Nhân viên kho chọn nút Có 16.Màn hình hiển thị thông báo” Xóa thành công” ❖ Nhân viên bán hàng ➢ Quản lý đơn hàng 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *