Giải bài tập toán 8 tập 2 hình học

Giải bài bác tập Toán 8 Tập 2 – Phần Đại số cùng hình học theo chương trình học kì 2 học viên lớp 8 bên trên cả nước.

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

STTBài họcTrang
1Mở đầu về phương trình 6, 7
2Phương trình số 1 một ẩn và cách giải 9, 10
3Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0 12, 13
4Luyện tập – Phương trình chuyển được về dạng ax+ b = 0 13, 14
5Phương trình tích 17
6Luyện tập Phương trình tích 17
7Phương trình chứa ẩn sống mẫu 22
8Luyện tập phương trình đựng ẩn ở mẫu 22, 23
9Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình 25, 26
10Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo) 30
11Luyên tập giải bài xích toán bằng cách lập phương trình 31, 32
12Giải bài xích ôn tập chương 3 Đại số toán 8 tập 2 33, 34

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 tập 2 hình học

Quảng cáo


Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn

STTBài họcTrang
1Liên hệ giữa sản phẩm tự cùng phép cộng 37
2Liên hệ giữa lắp thêm tự và phép nhân 39, 40
3Luyện tập contact giữa đồ vật tự với phép nhân 40
4Bất phương trình một ẩn 43
5Bất phương trình hàng đầu một ẩn 47, 48
6Luyện tập bất phương trình số 1 một ẩn 48, 49
7Phương trình đựng dấu giá trị tuyệt đối 51
8Ôn tập chương 4 đại số 8 53, 54

Xem thêm: Tuyết Yêu Thương Young Uno, Young Uno Hát 'Tuyết Yêu Thương' Lần Cuối

Quảng cáo


PHẦN HÌNH HỌC

Chương 3: Tam giác đồng dạng

STTBài họcTrang
1Định lí Ta – lét vào tam giác 58, 59
2Định lí đảo và hệ trái của định lí Talet 62, 63, 64
3Tính chất đường phân giác của tam giác 67, 68
4Khái niệm nhì tam giác đồng dạng 71, 72
5Trường thích hợp đồng dạng sản phẩm công nghệ nhất 74, 75
6Trường hòa hợp đồng dạng máy hai 77
7Trường thích hợp đồng dạng máy ba 79, 80
8Luyện tập 2 – trường phù hợp đồng dạng trang bị ba 80
9Các trường đúng theo đồng dạng của tam giác vuông  84, 85
10Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng 87
11Giải bài bác ôn tập chương 3 hình học 8 92

Chương 4: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

A. Hình lăng trụ đứng

STTBài họcTrang
1Hình vỏ hộp chữ nhật 96, 97
2Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) 100
3Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật 103, 104, 105
4Hình lăng trụ đứng 108,109
5Diện tích bao bọc của hình lăng trụ đứng 111, 112
6Thể tích của hình lăng trụ đứng 114, 115, 116

B. Hình Chóp đều

STTBài họcTrang
1Hình chóp phần lớn và hình chóp cụt đều 118, 119
2Diện tích bao bọc của hình chóp đều 121
3Thể tích của hình chóp đều 123,124, 125
4Giải bài xích ôn tập chương 4 hình học 8 127, 128, 129

Chủ đề:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *