GIA CÁT LƯỢNG XANH LÁ

Chi máu : http://ngoalong.mrpround.com/hot-ky-nang-tuong-xanh-la-cuoi-thap/Hoặc : ngoalong.mrpround.com/hot-ky-nang-tuong-xanh-la-cuoi-thap/Chào hồ hết người, tướng xanh lá của 3 nước hiện tại chỉ có tên gọi – skill – thông số . Lúc nào mình vào được server demo thì sẽ có thêm hình ảnh – chiến báo
*
tất yếu là sẽ dành cho Ngụy thứ nhất – kế tiếp là NGÔ THỤC. NGÔCHU DU chỉ đạo : 102 + 2.8 => 177.6Võ : 78 + 2.3 => 140.1Trí : 103 + 3.2 => 189.4Chức : Mưu thần, cứng cáp 50, thương binh, quan vănKỹ năng : Hỏa Thần Tấn công toàn cục quân địch, có phần trăm -50% trị liệu, nấu nung địch trong 2 lượt.Sát yêu mến kế sách, lên đối tượng , thông số 2.62Hiệu ứng , lên đối tượng người tiêu dùng tỷ lệ <100%> thông số <0.5> trong <2 lượt>Hiệu ứng <-50% tác dụng trị liệu>, lên đối tượng người sử dụng tỷ lệ <12%> thông số <0.5> vào <2 lượt> TÔN QUYỀNChỉ huy : 83 + 2.5 => 150.5Võ : 77 + 2.4 => 141.8Trí : 87 + 2.9 => 165.3Chức : Kỳ binh, trưởng thành và cứng cáp 50, kỵ binh, quan tiền vănKỹ năng : Thiên ChinhSĩ khí người quen biết +80, sĩ khí đối thủ -15. TÔN SÁCHChỉ huy : 100 + 3 => 181Võ : 99 + 2.9 => 177.3Trí : 81 + 2.2 => 140.4Chức : Cấm quân, cứng cáp 72, bộ binh, yêu quý binhKỹ năng : Thần Uy tiến công toàn diện, bầy +35 sĩ khí, mất lính không sút sát thương 2 lượt.

Bạn đang xem: Gia cát lượng xanh lá

, lên đối tượng người dùng , thông số <2.1>, lên đối tượng , sĩ khí <35>Hiệu ứng , lên đối tượng người sử dụng tỷ lệ <100%> trong <2 lượt> THỤCGIA CÁT LƯỢNGChỉ huy : 99 + 3 => 180Võ : 62 + 2.4 => 126.8Trí : 104 + 3.3 => 193.1Chức : Quân sư, trưởng thành và cứng cáp 56, cỗ binh, quan liêu vănKỹ năng : Thần Toán tấn công toàn diện, bằng hữu +25 sĩ khí, đối phương -10 sĩ khí, mất lính không bớt sát mến 2 lượt., lên đối tượng người tiêu dùng , sĩ khí <-15>, hệ số <2.35>, lên đối tượng người tiêu dùng , sĩ khí <25>Hiệu ứng , lên đối tượng người tiêu dùng xác suất <100%> thông số <0> trong <2 lượt> LƯU BỊChỉ huy : 85 + 2.9 => 163.3Võ : 81 + 2.6 => 151.2Trí : 83 + 2.7 => 155.9Chức : Mưu thần, trưởng thành và cứng cáp 50, yêu đương binh, quan lại vănKỹ năng : Thiên ChinhSĩ khí bầy +80, sĩ khí kẻ địch -15. Quan lại VŨChỉ huy : 97 + 2.5 => 164.5Võ : 103 + 3.2 => 189.4Trí : 85 + 2.3 => 147.1Chức : Hùng binh, trưởng thành 64, bộ binh, kỵ binhKỹ năng : Võ Thánh tiến công thẳng, gây gần kề thương cao lên đối thủ ít lính, hạ sĩ khí đối phương đứng đầu, bản thân 100% bội phản kích., lên đối tượng <đường thẳng>, hệ số <4.6>Hiệu ứng , lên đối tượng người tiêu dùng <đơn lẻ> phần trăm <100%> trong <3 lượt>Hiệu ứng <100% bội phản kích>, lên đối tượng người dùng phần trăm <100%> vào <3 lượt>Hiệu ứng , lên đối tượng người tiêu dùng tỷ lệ <100%> trong <2 lượt> MÃ TỐCChỉ huy : 71 + 1.9 => 122.3Võ : 73 + 2.1 => 129.7Trí : 98 + 3.1 => 181.7Chức : Trí tướng, trưởng thành và cứng cáp 48, cung binh, quan vănKỹ năng : Nhiên Tận tấn công đơn, có phần trăm thiêu đốt mục tiêu trong 2 lượt, +145 sĩ khí bản thân., lên đối tượng người tiêu dùng <đơn lẻ>, hệ số <5.28>, lên đối tượng , sĩ khí <145>Hiệu ứng , lên đối tượng người dùng <đơn lẻ> phần trăm <100%> thông số <0.62> trong <2 lượt>Hiệu ứng , lên đối tượng tỷ lệ <100%> trong <2 lượt> NGỤYQUÁCH GIAChỉ huy : 93 + 2.7 => 165.9Võ : 67 + 2.5 => 134.5Trí : 102 + 3.3 => 191.1Chức : Quân sư, trưởng thành 56, bộ binh, quan tiền vănKỹ năng : Quỷ Mưu tấn công ngang liên tục, có xác suất gây choáng cho kẻ địch đứng đầu, bạn dạng thân +145 sĩ khí.

Xem thêm: Sách 21 Bí Mật Của Những Nhà Diễn Thuyết Tài Ba Nhất Lịch Sử

, lên đối tượng người tiêu dùng , thông số <3> ( Xích Lôi hệ số 2.2), lên đối tượng người tiêu dùng , sĩ khí <145>Hiệu ứng , lên đối tượng người dùng <đơn lẻ> xác suất <85%> trong <1 lượt>Hiệu ứng , lên đối tượng người dùng tỷ lệ <15%> trong <1 lượt> TÀO THÁOChỉ huy : 103 + 2.7 => 175.9Võ : 75 + 2.4 => 139.8Trí : 98 + 3 => 179Chức : Thống lĩnh, trưởng thành 60, bộ binh, cung binhKỹ năng : Bá ThiênĐồng team tăng tấn công, sĩ khí đàn +60, sĩ khí đối phương -15. TRƯƠNG LIÊUChỉ huy : 100 + 2.7 => 172.9Võ : 96 + 3.1 => 179.7Trí : 87 + 2.4 => 151.8Chức : Tiên phong, trưởng thành và cứng cáp 62, yêu mến binh, kỵ binhKỹ năng : Quỷ Sát tấn công thẳng liên tiếp, ngay cạnh thương cao lên đối thủ nhiều sĩ khí, bao gồm xác suất khiến địch cần yếu hồi lính., lên đối tượng người tiêu dùng <đường thẳng>, hệ số <3.2> ( Hổ sát thông số 2.35), lên đối tượng người sử dụng , sĩ khí <145>Hiệu ứng , lên đối tượng người dùng <đơn lẻ> xác suất <40%> trong <2 lượt>Hiệu ứng , lên đối tượng người sử dụng phần trăm <20%> trong <2 lượt> TỪ HOẢNGChỉ huy : 90 + 2.4 => 154.8Võ : 100 + 3.1 => 183.7Trí : 87 + 2.1 => 143.7Chức : Tiên phong, trưởng thành 62, yêu quý binh, kỵ binhKỹ năng : Địa Long Tấn công toàn bộ quân địch, sĩ khí bản thân +145., lên đối tượng , hệ số <1.55> ( Cuồng Ngưu thông số 1.25), lên đối tượng người tiêu dùng , sĩ khí <145> TƯỚNG CHIÊU MỘ -HỘI ĐÀMLỮ BỐChỉ huy : 100 + 2.9 => 178.3Võ : 105 + 3.3 => 194.1Trí : 70 + 2.1 => 126.7Chức : Tiên phong, trưởng thành và cứng cáp 62, thương binh, kỵ binhKỹ năng : Minh Vương Tấn công toàn bộ quân địch, bản thân hồi 50 sĩ khí, tăng hút sức khỏe 2 lượt., lên đối tượng người tiêu dùng , hệ số <2.05>, lên đối tượng người sử dụng , sĩ khí <50>Hiệu ứng <100% phản kích>, lên đối tượng phần trăm <100%> trong <2 lượt> PHAN PHƯỢNGChỉ huy : 78 + 2.3 => 140.1Võ : 90 + 2.5 => 157.5Trí : 58 + 2.2 => 117.4Chức : Cấm quân, trưởng thành và cứng cáp 72, cỗ binh, mến binhKỹ năng : tuyệt Sát thu thập sĩ khí toàn bộ đồng đội, tạo gần cạnh thương cực lớn., lên đối tượng <đơn lẻ>, hệ số <7.5>, lên đối tượng người tiêu dùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *