Biến Trở Tiếng Anh Là Gì

potentiometer, rheostat là các bản dịch số 1 của "biến trở" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: vớ cả cuối cùng đều được cải đổi mới trở lại cấu hình tiêu chuẩn của lớp Fletcher. ↔ All were ultimately converted to lớn the standard Fletcher-class configuration.


*

*

Một huyền thoại phổ biến trở nên nổi tiếng trong thời gian qua của những sông Berezina vào trận Berezina.

Bạn đang xem: Biến trở tiếng anh là gì


A popular legend has them becoming famous during the crossing of the Berezina River during the Battle of Berezina.
Một đồ vật uống truyền thống lịch sử nổi tiếng điện thoại tư vấn là kali—giống cùng với kvass của Nga—và đã trở yêu cầu mổ biến trở lại.
She opened the door to lớn go out, và then suddenly thought of something & turned back rather slowly.
Đến nơi vào ngày 18 mon 6, nó được cải biến trở lại thành một tàu khu vực trục với mang cam kết hiệu lườn cũ DD-113 vào ngày 20 tháng 7.
Và sau thời điểm đọc blog của cậu ấy, thì diễn biến trở yêu cầu tệ hơn, khi máy lisinoprilfast.com tính quyết định tìm kiếm kiếm liên quan là, " tín đồ đần. "
And so then we read his blog, which was getting -- you know, sort of going from bad lớn worse, & we said the related search was, " Retards. "
Nó được chào bán và thay tên thành Tasmania, với sau các vận động chở quý khách khác, nó được cải biến trở lại thành tàu chở hàng.
She was sold và renamed Tasmania & after further serlisinoprilfast.comce as an emigrant ship was converted back to a cargo ship.
Sau năm niềm hạnh phúc nhất cuộc đời của em gái tôi, các bệnh ung thư diễn biến trở lại, cùng lần này sẽ không ai rất có thể làm gì được.
After that best year of my sister"s life, the cancer came roaring back, và this time there was nothing more the doctors could do.

Xem thêm: Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Aff Cup 2021, Tỷ Lệ Nhà Cái Cá Cược Aff Cup Năm 2021


Đây là sự bắt đầu của sự ra đời thứ nhì là những nhà thờ vẫn trở yêu cầu phổ biến trở lại nhưng không có quyền lập pháp.
This was the beginning of the second disestablishment were churches had become popular again but held no legislative power.
Nếu chỉ có hai đầu ra output được sử dụng, một đầu ra output và đề xuất gạt, thì nó vận động như một điện trở đổi khác hoặc biến trở (rheostat).
Con tàu về đến San Diego vào trong ngày 19 tháng 6, cùng được cải biến trở lại thành một tàu khu vực trục; vào trong ngày 25 tháng 6 nó mang lại ký kết hiệu lườn cũ DD-83.
On 19 June, she entered San Diego & began conversion back to a destroyer; and, on 25 June, she resumed her former designation, DD-83.
Khi Nyu bị tiến công hay đầu bị va chạm thì đang biến trở lại thành Lucy, ngược lại khi nhận ra sự yêu thương, che chở từ Kouta, cô lại trở thành Nyu.
When Nyu is attacked lisinoprilfast.comolently (or hit on the head), she regresses into Lucy; likewise, when Lucy is treated with love and kindness, or wants to hide herself from Kouta, she will change back into Nyu.
Sự lếu láo loạn cũng đe doạ tới khối hệ thống tưới tiêu, và chắc hẳn rằng ở thời đặc điểm này nhiều vùng to lớn phía nam tổ quốc đã biến trở lại thành váy lầy, như trước đó kia.
The chaos had also damaged irrigation systems, và it was probably at this time that large areas in the south of the country reverted to marshlands, which they have remained ever since.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *