Số Bộ Ba Mã Hóa Cho Các Axit Amin Là

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong 64 bộ bố mã di truyền, bao gồm 3 bộ tía không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ tía đó là:

A.Bạn vẫn xem: Số bộ bố mã hóa cho các axit amin là

UAG, UAA, UGA.

B.

Bạn đang xem: Số bộ ba mã hóa cho các axit amin là

UUG, UGA, UAG.

C.UUG, UAA, UGA.

D.UGU, UAA, UAG.


*

Đáp án A

Trong 64 bộ cha mã dt trên mARN, bao gồm 3 bộ tía không mã hoá đến axit amin nào. Đó là các bộ ba: UAA, UAG, UGA

Mã di truyền mang ý nghĩa thoái hoá, tức là:

A. Nhiều bộ ba không giống nhau cùng mã hoá cho một một số loại axit amin

B. Tất cả các loài mọi dùng thông thường nhiều cỗ mã di truyền

C. Toàn bộ các loài phần đa dùng tầm thường một bộ mã di truyền

D. Một bộ tía mã di truyền chỉ mã hoá cho 1 axit amin

A. Nhiều cỗ ba khác nhau cùng mã hoá mang lại một nhiều loại axit amin

B. Tất cả các loài những dùng bình thường nhiều cỗ mã di truyền

C. Toàn bộ các loài phần đông dùng tầm thường một bộ mã di truyền

D. Một bộ bố mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin

Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là:

A. Nhiều bộ ba khác biệt cùng mã hoá mang lại một nhiều loại axit amin

B. Toàn bộ các loài các dùng phổ biến nhiều cỗ mã di truyền

C. Tất cả các loài phần đông dùng bình thường một bộ mã di truyền

D. Một bộ cha mã dt chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Trong những phát biểu sau đây, tất cả bao nhiêu tuyên bố đúng về mã di truyền?

(1) toàn bộ các loài đều áp dụng chung một cỗ mã di truyền, là mã bộ bố

(1) Có tất cả 64 bộ bố mã hóa cho các loại axit amin

(3) Trong một đoạn phân tử mARN chỉ được cấu tạo từ 2 các loại nuclêôtit là A với U,có thể mã hoá cho buổi tối đa 7 nhiều loại axit amin

(4) Codon 5’UAG3’mã hoá mang lại axit amin mở đầu khi tổng vừa lòng protein

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Đáp án B

(1) Đúng

(2) sai, chỉ có 61 mã di truyền mã hoá axit amin

(3) đúng, số bộ ba chỉ chứa A, U là 23 = 8 trong số ấy UAA là cỗ ba ngừng → bao gồm 7 bộ tía mã hoá axit amin

(4) sai, bộ ba mở đầu là 5’AUG3’

Trong các phát biểu sau đây, bao gồm bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền?

(1) toàn bộ các loài đều áp dụng chung một cỗ mã di truyền, là mã bộ ba

(1) Có tất cả 64 bộ tía mã hóa cho những loại axit amin

(3) Trong một đoạn phân tử mARN chỉ được kết cấu từ 2 nhiều loại nuclêôtit là A cùng U,có thể mã hoá cho về tối đa 7 các loại axit amin

(4) Codon 5’UAG3’mã hoá cho axit amin mở đầu khi tổng phù hợp protein

A. 3

B. 2

C. 4

1

Đáp án B

(1) Đúng

(2) sai, chỉ gồm 61 mã di truyền mã hoá axit amin

(3) đúng, số bộ ba rọi chứa A, U là 23 = 8 trong các số ấy UAA là bộ ba dứt → gồm 7 bộ bố mã hoá axit amin

(4) sai, cỗ ba bắt đầu là 5’AUG3’

Trong những phát biểu sau về mã di truyền, gồm bao nhiêu tuyên bố đúng?

1. Những dạng sống trên Trái Đất đều sở hữu chung một bộ mã di truyền.

Xem thêm: Cách May Vải Thun Không Bị Bỏ Mũi, Chân Vịt May Vải Thun

2. Trong 64 bộ tía thì bao gồm 3 bộ tía không mã hoá axit amin, đó là: UAA, AUG và UAG.

3. Từng bộ ba rọi mã hoá đến một loại axit amin.

4. Sinh đồ dùng nhân sơ với sinh thiết bị nhân thực tất cả bộ ba bắt đầu giống hệt nhau.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Đáp án A

- trên Trái Đất, hầu như các loài đều sở hữu chung bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ → 1 sai

- vào 64 bộ tía thì gồm 3 bộ cha không mã hóa axit amin, kia là: UAA, UGA với UAG. Bộ bố AUG mã hóa đến axit amin khởi đầu → 2 sai

- từng bộ ba rọi mã hóa đến một một số loại axit amin → 3 đúng

- Sinh vật nhân sơ với sinh thứ nhân thực bao gồm bộ ba bắt đầu giống hệt nhau, chính là AUG (bộ ba này mã hóa đến axit amin foocmin mêtiônin nghỉ ngơi sinh thiết bị nhân sơ và mã hóa cho axit amin mêtiônin sinh hoạt sinh thứ nhân thực) → 4 đúng

Vậy bao gồm 2 vạc biểu giới thiệu là đúng

Đúng 0
bình luận (0)

Trong 64 bộ bố mã di truyền bao gồm 3 bộ bố không mã hóa mang đến axit amin nào. Những bộ tía đó là:

A. AUG , UGA, UAG

B. AUG , UAA, UGA

C.AUU, UAA , UAG

D. UAG , UAA, UGA

Lớp 0 Sinh học tập 1 0 gửi Hủy

Đáp án : D

Tron 64 bộ bố mã dt thì có 3 cỗ ba hoàn thành không mã hóa axit amin cha bộ cha đó là UAG , UAA, UGA

Đúng 0
bình luận (0)

Các bộ cha không gia nhập mã hoá cho những axit amin là

A. AUG, UAA, UAG

B. UAA, UAG, UGA

C. AUU, UAA, UAG

D. AUG, UGA, UAG

Lớp 12 Sinh học 1 0 gửi Hủy

Đáp án B

Các cỗ ba xong xuôi không mã hoá cho các axit amin: UAA, UAG, UGA

Đúng 0
comment (0)

Các bộ bố không thâm nhập mã hoá cho những axit amin là

A. AUG, UAA, UAG

B. UAA, UAG, UGA

C. AUU, UAA, UAG

D. AUG, UGA, UAG

Lớp 0 Sinh học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án B

Các bộ ba xong xuôi không mã hoá cho các axit amin: UAA, UAG, UGA

Đúng 0
bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

lisinoprilfast.com