Kết quả max 3d hôm nay

trực tiếp XSMB XSMN XSMT Sổ công dụng Vietlott dự đoán cù thử thống kê Tk cầu Sớ ngọn ngành

Bạn đang xem: Kết quả max 3d hôm nay

*
*

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 752 691 73 1tr
Nhất 780 821 109 295 382 350N
Nhì 269 931 290 150 210N
465 580 904
Ba 914 758 015 190 0 100N
275 830 670 655

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng một số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 974 831 54 1tr
Nhất 778 058 543 294 114 350N
Nhì 205 753 523 146 210N
863 659 178
Ba 652 748 842 472 0 100N
542 904 387 286

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 080 876 120 1tr
Nhất 694 181 179 246 98 350N
Nhì 342 410 541 165 210N
658 884 254
Ba 956 239 181 953 0 100N
505 149 258 063

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng một số G10150.000
G7Trùng 1 số ít G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 493 998 267 1tr
Nhất 564 286 590 306 90 350N
Nhì 927 366 460 126 210N
070 657 670
Ba 056 661 507 912 0 100N
829 542 197 202

Xem thêm: Người Yêu Của Công Phượng Sau Gần 4 Năm Chia Tay, Gia Thế Khủng Cỡ Nào

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng một số ít G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 911 221 104 1tr
Nhất 115 521 008 414 80 350N
Nhì 591 650 698 136 210N
060 276 226
Ba 962 656 357 298 0 100N
360 339 227 224

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 795 829 71 1tr
Nhất 025 836 766 350 102 350N
Nhì 782 068 071 129 210N
409 452 643
Ba 020 148 409 022 0 100N
402 723 182 057

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng một số G10150.000
G7Trùng một số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 641 172 123 1tr
Nhất 175 070 412 082 131 350N
Nhì 659 719 505 201 210N
046 734 400
Ba 364 291 626 896 0 100N
651 100 868 498

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Đầu trang Tin cũ hơn
*

Có 2 vẻ ngoài lựa chọn tham gia:

- Chơicơ bản: tín đồ chơi từ chọn cho bạn một dãy số ngẫu nhiên trong khoảng chừng từ 000 mang lại 999 hoặc hoàn toàn có thể để phần mềm máy vi tính lựa chọn mang lại mình.

- đùa Max3D+Max3D: người chơi đang chọn cho mình 2 dãy số trường đoản cú 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc áp dụng phương án lựa chọn ngẫu nhiên của sản phẩm tính.

Trụ sở chính:

Công ty xổ số Điện Toán Việt Nam