Cơ sở công trình cầu

CHƯƠNG 1: ........................................................................................................................... 9 TỔNG quan lại VỀ CÔNG TRÌNH CẦU.............................................................................. 9

Bạn đang xem: Cơ sở công trình cầu

1.1. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH NHÂN TẠO TRÊN ĐƯỜNG: ........................................ 9 1.1.1. Cầu: ....................................................................................................................... 9 1.1.2. Những công trình nước thải nhỏ: ............................................................................. 9 1.1.3. Tường chắn:......................................................................................................... 11 1.1.4. Hầm: .................................................................................................................... 11 1.2. CÁC BỘ PHẬN, KÍCH THƯỚC VÀ CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CÔNG TRÌNH CẦU: .................................................................................................................... 14 1.2.1. Các thành phần của dự án công trình cầu: ......................................................................... 14 1.2.2. Form size và các thông số cơ phiên bản của công trình cầu: ...................................... 14 1.3. PHÂN LOẠI CẦU: .................................................................................................... 16 1.3.1. Phân loại theo mục đích sử dụng: ....................................................................... 16 1.3.2. Phân nhiều loại theo vật liệu làm kết cấu nhịp: ............................................................ 16 1.3.3. Phân loại theo chướng ngại vật: .......................................................................... 16 1.3.4. Phân các loại theo cao độ con đường xe chạy: ................................................................. đôi mươi 1.3.5. Phân loại theo sơ thứ tĩnh học: ............................................................................. 21 1.3.6. Phân các loại theo sơ đồ dùng cấu tạo: ............................................................................... 22 1.4. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI CẦU: .............................................................. 25 1.4.1. Yêu mong về mặt thành lập và khai thác: .............................................................. 25 1.4.2. Yêu ước về mặt kinh tế: ....................................................................................... 26 1.4.3. Yêu mong về phương diện mỹ quan: .................................................................................... 26 1.4.4. Yêu cầu về mặt an toàn quốc phòng: .................................................................. 26 1.5. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CẦU: ....... 26 1.5.1. Sơ lược lịch sử hào hùng phát triển ngành cầu: .................................................................. 26 1.5.1.1. Mong gỗ: ......................................................................................................... 26 1.5.1.2. Cầu đá: ......................................................................................................... 26 1.5.1.3. ước thép: ...................................................................................................... 27 1.5.1.4. ước bêtông cốt thép: .................................................................................... 27 1.5.2. Một số phương hướng phát triển ngành cầu: ...................................................... 30 1.5.2.1. Về đồ gia dụng liệu: ................................................................................................... 30 1.5.2.2. Về kết cấu: ................................................................................................... 30 1.5.2.3. Về technology thi công: ................................................................................ 30 1.5.2.4. Về tính toán: ................................................................................................. 30

MỤC LỤC BÀI GIẢNG CƠ SỞ CÔNG TRÌNH CẦU
BỘ MÔN CẦU HẦM ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI – PH TPHCM

Xem thêm: Bộ Sách Công Nghệ Lớp 1 - Sách Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục

 3
CHƯƠNG 2: ......................................................................................................................... 31 CƠ SỞ THIẾT KẾ CẦU ..................................................................................................... 31
2.1. CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÁC BƯỚC THIẾT KẾ: ............... 31 2.1.1. Những giai đoạn đầu tư chi tiêu xây dựng: ........................................................................... 31 2.1.1.1. Sẵn sàng đầu tư: ........................................................................................... 31 2.1.1.2. Tiến hành đầu tư: ......................................................................................... 33 2.1.1.3. Dứt xây dựng đưa công trình xây dựng vào khai quật sử dụng: .......................... 33 2.1.2. Các bước thiết kế: ................................................................................................ 33 2.2. TRIẾT LÝ THIẾT KẾ: .............................................................................................. 34 2.2.1. Cách thức thiết kế theo ứng suất mang đến phép: ................................................... 34 2.2.2. Cách thức thiết kế theo hệ số tải trọng: .......................................................... 35 2.2.3. Phương pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn: ................................................... 35 2.2.4. Phương pháp thiết kế theo thông số tải trọng với sức kháng: .................................... 36 2.3. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU: .............................................................................. 38 2.3.1. Những tiêu chuẩn chỉnh thiết kế ước ở Việt Nam: ............................................................. 38 2.3.2. Tiêu chuẩn 22TCN18-79:.................................................................................... 38 2.3.2.1. Các trạng thái giới hạn: ................................................................................ 38 2.3.2.2. Thiết lập trọng: ...................................................................................................... 38 2.3.2.3. Tổ hợp tải trọng: .......................................................................................... 41 2.3.3. Tiêu chuẩn chỉnh 22TCN272-05: ................................................................................. 41 2.3.3.1. Những trạng thái giới hạn: ................................................................................ 41 2.3.3.2. Download trọng: ...................................................................................................... 42 2.3.3.3. Thông số tải trọng: ............................................................................................. 58 2.3.3.4. Tổ hợp tải trọng: .......................................................................................... 59
CHƯƠNG 3: ......................................................................................................................... 60 MẶT CẦU VÀ CÁC THIẾT BỊ TRÊN CẦU ................................................................... 60
3.1. MẶT CẦU ĐƯỜNG ÔTÔ VÀ ĐƯỜNG SẮT: ......................................................... 60 3.1.1. Mặt cầu ôtô: ......................................................................................................... 60 3.1.1.1. Mặt cầu bởi bêtông Atphalt: ...................................................................... 60 3.1.1.2. Phương diện cầu bằng bêtông ximăng: ...................................................................... 61 3.1.1.3. Mặt cầu bởi thép: ....................................................................................... 62 3.1.2. Mặt cầu đường giao thông sắt: .............................................................................................. 64 3.1.2.1. Mặt cầu bao gồm máng đá balát: ........................................................................... 64 3.1.2.2. Mặt cầu trần: ................................................................................................ 65 3.1.2.3. Phương diện cầu gồm ray đặt trực tiếp lên bạn dạng mặt cầu: .............................................. 66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *