LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT PHI KIM

Phi kim là những nguyên tố như vậy nào? Chúng gồm đặc điểm cũng như tính chất ra sao? Hãy khám phá bài bên dưới đây

Lý thuyết Clo

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

I) đặc thù vật lý:

– Ở đk thường, phi kim tồn tại ngơi nghỉ cả 3 trạng thái: rắn (S, P, …); lỏng (Br2); khí (Cl2, O2, N2,H2…).

Bạn đang xem: Lý thuyết về tính chất phi kim

– đa số các thành phần phi kim không có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt kém; ánh sáng nóng rã thấp.

– một số trong những phi kim độc như: Cl2, Br2, I2.

II) đặc thù hóa học:

1) Tác dụng với kim loại:

a) Nhiều phi kim + kim loại → muối:

Ví dụ: 2Na + Cl2 →  2NaCl

b) Oxi + kim loại → oxit:

Ví dụ: 2Cu + O2 → 2CuO

2) Tác dụng với hiđro:

a) Oxi + khí hiđro → hơi nước

Ví dụ: 2H2 + O2 2H2O

b) Clo + khí hiđro → khí hiđro clorua

Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

c) Nhiều phi kim khác (C, S, Br2, …) phản ứng cùng với khí hiđro tạo nên thành hợp hóa học khí.


*

Tính hóa học của phi kim


3) chức năng với oxi:

những phi kim + khí oxi → oxit axit

Ví dụ: S + O2 → SO2

4P + 5O2 → 2P2O5

4) Mức độ hoạt động hóa học tập của phi kim:

– nút độ chuyển động hóa học táo tợn hay yếu hèn của phi kim thường được xét căn cứ vào tài năng và nút độ làm phản ứng của phi kim kia với kim loại và hiđro.

– Flo, oxi, clo là phần lớn phi kim vận động mạnh (flo là phi kim vận động mạnh nhất).

Lưu huỳnh, photpho, cacbon, silic là đa số phi kim chuyển động yếu hơn

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1.

Xem thêm: Mp3 Hoa Trôi Trên Sóng Nước (Tái Bản 2020), Hoa Trôi Trên Sóng Nước: Satomi Myodo

Ở đk thường, phi kim hoàn toàn có thể tồn tại ở trạng thái

A. Lỏng cùng khí

B. Rắn cùng lỏng

C. Rắn và khí

D. Rắn, lỏng, khí

Bài 2. Dãy gồm những phi kim thể khí nghỉ ngơi đk thường

A. S, P, N2, Cl2

B. C, S, Br2, Cl2

C. Cl2, H2, N2, O2

D. Br2, Cl2, N2, O2

Bài 3. hàng gồm những nguyên tố phi kim là


A. C, S, O, Fe

B. Cl, C, P, S

C. P, S, Si, Ca

D. K, N, P, Si

Bài 4.

Ở đk hay phi kim sinh hoạt thể lỏng là:

A. Oxi

B. Brom

C. Clo

D. Nitơ

Bài 5. hàng phi kim tính năng với oxi sinh sản thành oxit

A. S, C, P

B. S, C, Cl2

C. C, P, Br2

D. C, Cl2, Br2

Bài 6. Dãy phi kim công dụng với nhau là:

A. Si, Cl2, O2

B. H2, S, O2

C. Cl2, C, O2

D. N2, S, O2

Bài 7. Độ rã của hóa học khí tăng nếu:

A. Tăng nhiệt độ độ, tăng áp suất

B. Tăng nhiệt độ, sút áp suất

C. Hạ nhiệt độ, tăng áp suất

D. Hạ nhiệt độ, sút áp suất

Bài 8. Để đối chiếu mức độ chuyển động mạnh, yếu đuối của phi kim thường được xem như xét qua tài năng phản ứng của phi kim kia với:

A. Hiđro hoặc cùng với kim loại

B. Dung dịch kiềm

C. Hỗn hợp axit

D. Dung dịch muối

Bài 9. Để những phi kim chức năng với hiđro chế tạo ra thành hợp hóa học khí là:

A. C, Br2, S, Cl2

B. C, O2, S, Si

C. Si, Br2, P, Cl2

D. P, Si, Cl2, S

Bài 10. hàng phi kim được thu xếp theo chiều hoạt động hóa học tập tăng dần:

A. Br, Cl, F, I

B. I, Br, Cl, F

C. F, Br, I, Cl

D. F, Cl, Br, I

Bài 11. Dãy những phi kim bố trí theo chiều vận động hóa học sút dần

A. Cl, S, P, Si

B. S, P, Cl, Si

C. Cl, Si, P, S

D. S, Si, Cl, P

Bài 12. X là yếu tố phi kim tất cả hóa trị III vào hợp chất với hiđro. Biết nhân tố phần trăm khối lượng của hiđro vào hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *