ÔN TẬP HÌNH HỌC 8

TỔNG HỢP CÁC BÀI HÌNH HỌC vào BÀI THI CUỐI KÌ 1

Bài toán 1 : Cho tam giác ABC. Qua trung điểm M của cạnh AB, kẻ MP song song cùng với BC cùng MN tuy vậy song với AC (P thuộc AC cùng N thuộc BC).

Bạn đang xem: Ôn tập hình học 8

a) chứng minh các tứ giác MNCP và BMPN là hình bình hành.


b) hotline I là giao điểm của MN với BP, Q là giao điểm của MC và PN. Chứng minh rằng IQ =

c) Tam giác ABC có đk gì thì tự giác BMPN là hình chữ nhật.

Trích : THCS thành công – Hà Nội

Bài toán 2 : cho hình chữ nhật ABCD, nhị đường chéo cánh AC cùng BD giảm nhau tại O.

a) Biết AB = 4cm, BC = 3cm. Tính BD, AO.

b) Kẻ AH vuông góc với BD. Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của AH, DH, BC. Chứng tỏ rằng MN = BI.

c) minh chứng BM tuy nhiên song với IN.

d) minh chứng góc ANI là góc vuông. Trích : Đề thi quận Phú Nhuận TP HCM 2016 – 2017

Bài toán 3 : mang lại tam giác ABC (AB  BC, M  AB).

a) chứng tỏ MN // AC. Tính MN.

b) Tứ giác AMNC, IMBN là hình gì? bởi sao?

c) MN giảm BI tại O. Call K là vấn đề đối xứng của I qua N. Chứng tỏ A, O, K trực tiếp hàng.

Trích : thcs Lương chũm Vinh – Hà Nội.

Bài toán 10 : Cho tam giác ABC vuông trên B, đường cao bảo hành ( H  AC). O là trung điểm của AC. Trên tia đối tia OB đem điểm D sao cho OB = OD.

a) chứng tỏ ABCD là hình chữ nhật.

b) điện thoại tư vấn M, N, p lần lượt là trung điểm của HB, HA, CD. Chứng minh CMNP là hình bình hành.

Xem thêm: Top 10 Shop Áo Sơ Mi Đôi Hà Nội, Áo Sơ Mi Đôi Giá Tốt Tháng 10, 2021 Bộ

c) chứng tỏ góc BNP = 90o.

Trích : thcs Võ trường Toản – TP HCM.

Bà toán 11 : Cho hình bình hành ABCD có 2 đường chéo AC, BD giảm nhau trên O. điện thoại tư vấn E, F theo sản phẩm tự là trung điểm của AD cùng BC.

a) chứng minh : AECF là hình chữ nhật.

b) BD cắt AF, CE lần lượt tại M, N. Minh chứng BM = MN = ND.

c) Chứng minh EM // FN.

d) Tia AN giảm DC tại I. Gọi K là giao điểm của IF với EC. Chứng tỏ : DKME là hình bình hành.

Trích : trung học cơ sở Chu Văn An.

Bài toán 12 : mang đến tam giác ABC vuông tại A. Bao gồm AB = a. điện thoại tư vấn M, N, D theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC.

a) chứng minh ND là đường trung bình của tam giác ABC và tính độ nhiều năm ND theo a.

b) chứng tỏ tứ giác ADNM là hình chữ nhật.

c) gọi Q là điểm đối xứng của N qua M. Chứng minh AQBN là hình thoi.

d) bên trên tia đối của tia BD rước điểm K làm sao cho DK = KB. Chứng minh ba điểm Q, A, K trực tiếp hàng.

Trích : đề thi HKI q.10 – THHCM 2016 – 2017

Bài toán 13 : mang đến tam giác ABC vuông trên A, M là trung điểm của BC. Lấy điểm F là vấn đề đối xứng với M qua AC, E là trung điểm của AB. Hotline I là giao điểm của MF với AC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *