ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1

Tiếng Anh sẽ và luôn là một môn học quan trọng trong chương trình học tập của những học sinh. Đây cũng là 1 trong những môn học khôn cùng thiết thực giúp rèn luyện tài năng nghe, nói, đọc, viết để các bạn học sinh có thể sử dụng giờ Anh trong cuộc sống hàng ngày. Nắm bắt được sở thích, độ tuổi cũng như tâm lý của học viên luôn ước muốn được tiếp cận những cách học thông minh, những bài kiểm tra góp ôn tập, ghi nhớ từ vựng. Những bài bác thi Olympic giờ đồng hồ Anh ra đời nhằm giúp những em có sân chơi để ôn luyện giờ Anh. Bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu bộ đề luyện thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 nhé!

*

Ioe là từ viết tắt của internet Olympic English – kỳ thi giờ đồng hồ Anh trực tuyến dành riêng cho đối tượng học viên tiểu học và đa dạng từ độ tuổi lớp 3 trở lên. Đây là 1 trong kỳ thi khôn xiết thú vị được khuyến khích cho tất cả các em học viên ở toàn bộ các cấp cho học không giống nhau. Kỳ thi violympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 cũng lộ diện những phương thức bình chọn kiểu mới, độc đáo hơn, lạ mắt hơn giúp các em học viên kiểm tra trình độ tiếng Anh không hề nhàm chán nữa. Những thắc mắc tiếng anh tất cả trong kỳ thi olympic tiếng Anh lớp 4 đa phần là hệ thống những thắc mắc bám liền kề sách giáo khoa giờ Anh trên lớp. Qua những bài xích thi, những em sẽ kiếm được cho mình cách học tăng vốn trường đoản cú vựng giờ Anh hiệu quả, vừa ôn tập phần ngữ pháp sau đều vòng thi. Ứng dụng công nghệ hiện đại, hình hình ảnh minh hoạ bắt mắt cùng các trọng lượng câu hỏi phong phú, đây đó là những ưu điểm khiến kỳ thi violympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 được vô cùng nhiều chúng ta học sinh thương yêu và tham gia.

Bạn đang xem: Đề thi violympic tiếng anh lớp 4 vòng 1

Đề thi olympic giờ anh lớp 4 số 1

Test A

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chọn lời giải đúng).

1……………..are you from? – I’m from America.

a.What b. How c. Nice d. Where

2. Tom: Where ……..Peter from? Emily: He’s from London.

a. Is b. Am c. Are d. Do

3. Tom is my…….too.

a. He b. She c. Friend d. Be

4. Select the odd one out.

a She b. My c. He d. I

5. Choose the odd one out.

a. His b. Her c. Name d. Its

6. There………….ten desks in my classroom.

a. Is b. Am c. Are d. Isn’t

7. That is my…..His name is Minh.

a. Ten b. Pen c. Friend d. And

8………..do you have Science? – On Monday.

a. What b when c. Why d. Who

9. This is a………book.

a. On b. Red c. Is d. This

10. Let’s colour……..write.

a. But b. And c. Bye d. See

Exercise 2. Hãy điền những từ hoặc nhiều từ không đủ để ngừng câu

1. She is …student.

2. Tom: Where is Minh from? 

Jean: is from Ha Noi.

3. Táo bị cắn juice is my favorite d_ink.

4. A: Ho… old are you? B: I’m ten years old.

5. A: How old are……..? B: I’m slx years old.

6. I like orange jui..e.

7. Tim: How…….is Hung? Tommy: He is 12 years old.

8. Can you vị the pu….zle?

9. That boy is my classmate…….name is Peter.

10. She is a te…cher

*

(Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 đề 1)

*

*

*

Test B

Exercise 1: Hãy chon câu trả lời đúng cho những câu sau
1. A: What colour is this? B: It’s…………….a. Book b. A green c. Green d. Pencil
2. A: Where ……. You from? B: I’m from Laos.a. Is b. Are c. Am d. Do
3. Who………….she?a. Are b. Is c. He d. How
4. How’s…………..weather today? -It’s hot today.a. A b. An c. The d. My
5……………..you have pets? – Yes, I have a dog.a. Vày b. Are c. Is d. Vvhat
6. That is my……….a. Friend b. He c. Look d. Bye
7 Nire khổng lồ meet……………..a. Me b. They c. He d. You
8 Where…….. He from? – He’s from England.a. Is b. Are c. And d. There
9. I……………. Many toys.a. Have b. Good c. See d. No
10. A: How ………….is Nam? B: He’s 12 years old.a. Year b. Years c. Old d. Olds

Exercise 2: kết thúc câu sau bằng cách điền thêm các từ còn thiếu

A: How are you? B: I’m fine, thank …… táo bị cắn dở juice is my favourite d…..ink. She……..from Hanoi. Bởi you want bread? – …… I bởi not. Hello, I ………Mai. …………moming, Miss Hoa. Open the b………x, please. I am thir…….ty. I want some milk. There are eleven desks…….my classroom. Sit……..t please.

*

*

*

*

Dưới đấy là hình ảnh đáp án của đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 số 1, các chúng ta có thể tham khảo.

*
*

Những đề thi olympic tiếng Anh thường xuyên rất nhiều mẫu mã với nhiều phần bài tập, giúp cho chúng ta học sinh khối hệ thống lại kỹ năng sau những bài học, rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp tiếng Anh được thành thạo hơn.

2. Đề thi olympic giờ anh lớp 4 số 2

Test A

*

*

Exercise  2: dứt câu sau bằng phương pháp điền thêm các từ còn thiếu

1. I am fi_ thanks.

2. I’m 7 years 0_

3. How _ r you? – I’m fine, thanks.

4. That’s _y friend.

5. Hello, _’m Peter.

6. Your sch


is big.

7. What col_ r is it? – It’s green.

8. Cl_ _ e your book.

9. What’s her _ _e? – Her name is Mary.

10. Write the sent_ _ces.

Exercise 3: Reorder the words/ phrases to lớn make complete sentences. Sắp tới xếp những từ sau theo vật dụng tự đúng để được 1 câu hoàn chỉnh

1. How/ are/ you?/ old

2. What/ your/ is/ name?

3. Has/ two/ brothers./ Mary

4. Is/ from/ Peter/ Australia.

5. Sister/ friend./ is/ my/ Her

6. Is/ a/ big/ box./ It

7. Many birds/ in/ There/ the tree./ are

8. Is/ my/ Lan Anh/ friend./ best

9. Girl/ That/ is/ Lan.

10. My/ Linda/ friends./ are/ và Peter.

Exercise 4: Listen and choose what you hear (hãy nghe và chọn phương án bạn nghe thấy), (track 4)

1.
a- He’s Mr. Billb. He’s teacher Bean.
c. He’s Mr. Beand. Hc*s doctor Bean.
2.
a. That is my teacher.b. This is my íather.
c. This is my sister.d. This is my brother.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Chính Thức Vck World Cup 2018, Lịch Thi Đấu Fifa World Cup 2018

3.
a. Where are you from?b. Where is she from?
c. Where are they from?d. Where are you now?
4.
a. How are you. Griffin?b. How are you, Miss Kim?
c. How old are you. Bill?d. How old are you. Griffin?
5.
a. I’m Amiso .b. I’m Akio.c. I m Leo. D. Rm Mido.
6.
a. Doctor b. Motherc. Teacher d. Sister
7.
a. I’m hot. B. I’m bored.c. 1’m short. D. I*m Bob.
8.
a. Niouse b. Housec. How d. Cow
9.
a. I’m from Scotland.b. I’m from Holland.
c. 1’m from Finland.d. I’m from England.
10.a. Teacher b. Brother c. Sister d.father

Test B

*
*

 Exercise 2: xong câu sau bằng phương pháp điền thêm những từ còn thiếu

 1._ wold are you?

2. He’s ten years 0_

3. Thank you very m__h.

4. The doll is very nice t__y.

5. Let’s cou_t the clouds.

6. The doll _s very nice.

7, I’m from Vietnam. A_d you?

8. I am_rom Singapore.

9. There’s _ bedroom in my house.

10. Is your school?

Exercise 3: sắp xếp những từ sau theo sản phẩm công nghệ tự đúng để được câu trả chỉnh

1. Are/ how/ Hello,/ you?

2. Would/ some/ like/ milk?/ you

3. Sister?/ your/ How/ is/ old

4. Can/ She/ jump/ rope.

5. Is/ What/ he/ doing?

6. My/ is/ room./ This

7. Is/ old/ How/ she?

8. Very/ is/ She/ hungry.

9. You?/ How/ are/ old

10. Cats./ Mary/ has/ two

Tải file bài nghe trên đây 

Dưới đấy là hình hình ảnh đáp án của đề số 2, các chúng ta có thể tham khảo.

*
*

3. Đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 số 3

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng cho các câu sau

1. Is this a book?

a. Yes, it’s not. B. Yes, it. C.Yes,it is d.Yes, it isn’t

2. There …. Two chairs in my classroom.

a. Is b. Be c. Are d.do

3. This birthday cake is …….. You

a. For b. On c.of d.to

4. How are you?-…………..

a. I’m nice b.I’m happy

c. I’m fine, thanks d. I’m good, thanks

Exercise 2 : Nối tranh cùng với từ hợp lý

*
*

Exercise 3: 

1. Where are you f.. ..m?

2. Goodbye . S.. ..you late.

3. He’s ten years o .. …

4. A: How’s the weat .. ..r today? B: It’s very hot today.

5. This gi..t is for you.

6. This .. .. My teacher.

7. The cak.. Is for you.

8. How m.. ..y clouds are there?

9. He is from Engl.. ..d.

10. They are d.. ..tors.

Exercise 4 : Listen & tick the correct photo

*
*

Test B

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chọn lời giải đúng)

1. Where are you from? -…………… from America.

a.My b.i c.I’m d.Me

2. When……………..your brother’s birthday?

a. Are b. And c. Over d. Is

3. How are you? -.

a. I’m nice b.I’m happy c. I’m fine thanks d. I’m good, thanks

4– What……………- That’s an eraser.

a. It b.This c.That d. Its

Exercise 3: Điền chữ cái tương thích vào khu vực trống

1. CLASSRO…M

2. AUGU…T

3. My sister lượt thích candy very much.

4. Goodbye, chi.. ..ren. See you later.

5. T..ANK

6. Mary is hap..y because today is her birthday.

7. Goodbye. See you tomorr..w.

8. Is your ro..m big?

9. There are m.. ..y pens in my school bag.

10. SUMMAR_

Tải file bài bác nghe trên đây 

Và đấy là đáp án của đề 3

*
*

Trên đây là một số đề thi Olympic giờ Anh lớp 4 cơ mà Step Up đã sưu trung bình được. Đây là một trong những kỳ thi hơi thú vị cơ mà bạn nhỏ dại nào cũng rất có thể tham gia, giúp các em trau dồi lại kỹ năng tiếng Anh, vừa giúp các bé luyện năng lực nghe giờ Anh mà còn demo thách bạn dạng thân sau số đông vòng thi giờ Anh, giúp vấn đề kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng Anh của các bạn nhỏ tuổi không còn buồn rầu nữa. Ao ước rằng với những chia sẻ trên đây, các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ thâm nhập kỳ thi olympic giờ Anh một cách hiệu quả. Để bé xíu có được gốc rễ từ ngữ vững vàng từ cơ hội bắt đầu, những bậc phụ huynh có thể tham khảo về sách học từ vựng đến bé của Step Up, giúp bé bỏng mở rộng thêm loài kiến thức, có thêm những mẹo học từ vựng và vạc triển tốt tiếng Anh tiếp xúc sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *