Những Bài Toán Hay Lớp 3

Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Những bài toán hay lớp 3

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ xống áo cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải vóc thì may được từng nào bộ quần áo với cùng cỡ đó và còn vượt mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ quần áo cần số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 cỗ và thừa 2m

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi bắt buộc lấy ở túi thiết bị hai từng nào kg gạo đổ sang trọng túi thứ hai nhằm số gạo ở hai túi bằng nhau?

Đáp án:

Túi thứ hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhị túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi đều bằng nhau thì từng túi có số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải lấy ra ở túi đầu tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ tất cả ……góc vuông và……góc không vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + 20 + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A tất cả 40 học viên được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đông đảo thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm có bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ bao gồm số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm bao gồm số học sinh là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn lời giải đúng

a.Số lập tức sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trung tâm số 9068 cùng 11982 là:

A.10000 với 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 với 9000

D. 12000 cùng 11000


Đáp án: B. 10000 và 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Bảng Màu Peripera Cloud Ink Velvet, Son Peripera Ink Cloud Velvet

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 tiếng 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một đội thuỷ lợi đào được 132m mương vào 6 ngày. Hỏi đội kia đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, bà mẹ mua đến Mai một đôi giày hết 36500 đồng và sở hữu một áo phông thun hết 26500 đồng. Số tiền sót lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi bà bầu đã dùng từng nào tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng làm mua giày và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền bà bầu dùng đề cài đặt thức nạp năng lượng là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhỏ nhất gồm 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg cỗ mì đựng phần đa trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng hồ hết trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 và x” thì bởi 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 4m 30cm với chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích s của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 8dm và chiều rộng là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích miếng bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài tất cả 792 nhỏ gà nhốt hầu hết vào 9 chống chuồng. Người ta chào bán đi số bé gà thông qua số gà nhốt vào 2 ngăn chuồng. Hỏi bạn ta đã buôn bán đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi ngăn chuồng nhốt số gà là: 792 : 9 = 88 (con)

Số kê đã cung cấp là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý giá biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một shop có 132kg đường, đã phân phối ¼ số kg con đường đó cùng 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào kg đường?

Đáp án:

Số đường shop đã bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó tất cả chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: tất cả 8 bao gạo đựng tất cả 448kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như vậy nặng từng nào kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm giống hệt chưa tổng cộng 54 lít. Shop đã buôn bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng không số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa sản phẩm đã chào bán hết số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng sót lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: thuở đầu có 5 bửa tải chở tổng số 210 bao đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe nửa chở mặt đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao mặt đường được chở vào kho? (Biết các xe cài chở số bao đường bằng nhau)

Đáp án:

Mỗi xe chở số bao mặt đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng tất cả 56 ngàn đồng download được 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng bao gồm số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng tải được số quyển chuyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: bao gồm một tổ học viên tham gia trồng rừng, bạn ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn thế nhiệm vụ được giao 2 cây phải tổng số cây cối được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh đó bao gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trọng trách mỗi em trông số lượng kilomet là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế mỗi em trồng số km là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu cung ứng thùng tốt nhất 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu kém thùng lắp thêm hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu tiếp tế thùng độc nhất 5 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu trong thùng đầu tiên lúc sau là một trong những phần số dầu thùng thiết bị hai là 2 phần.

Tổng số phần đều nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng đồ vật hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu làm việc thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để chuẩn bị cho một hội nghìn bạn ta kê 9 sản phẩm ghế đủ chỗ đến 81 fan ngồi. Trên thực tiễn có mang lại 108 người đến dự họp. Hỏi đề xuất kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi mặt hàng ghế gồm số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số sản phẩm ghế phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như thế có cân nặng xi măng là bao nhiêu kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa khối lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một sân vườn cây ăn uống quả có 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và có 9 sản phẩm cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây nạp năng lượng quả đó có toàn bộ bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo khuyết là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày máy hai bán được gấp 3 lần ngày đồ vật nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Đáp án:

Ngày lắp thêm hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074kg

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

……………….

Nhà xuất bản Đại học sư phạm vẫn xuất bản cuốn Toán nâng cấp và bồi dưỡng học sinh xuất sắc lớp 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *