Mùa thu không trở lại

Em ra đi ngày thu mùa thu không quay trở về Em ra đi ngày thu sương mờ giăng âm u Em ra đi ngày thu Mùa thu không còn nữa Đếm lá úa ngày thu Đo sầu ngập tim tôi Ngày em đi Nghe đùa vơi não vật nài qua vườn cửa Luxembourg Sương rơi đậy phố mờ bi ai này ai tất cả mua? Từ chia ly Nghe rơi bao lá rubi Ngập giòng nước sông Seine Mưa rơi trên phím lũ Chừng nào cho tôi quên Hôm em ra đi ngày thu Mùa thu không quay trở lại Lá úa khóc người đi Sương mờ kéo lên mi Em ra đi ngày thu Mùa lá rơi ngập hoàn thành Đếm lá úa sầu lên khi nào cho tôi quên

Bạn đang xem: Mùa thu không trở lại


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Rau Câu Bánh Flan Trái Dừa Ở Quận 10, Tp, Cách Làm Rau Câu Dừa Nhân Bánh Flan

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *