LỜI BÀI HÁT BÀ NĂM

Đã bao thọ rồi bà Năm đứng trông nhỏ về Sớm ngày tiếp theo hè hàng cau úa theo niềm nhức Chập chừng xa xa nghe đồn bé về đầu buôn bản Lòng mừng xao xuyến mắt cười theo giọt lệ rơi Tiễn bé ra đi sản phẩm tre bắt đầu lên ngang đầu lúc nghe tới con về chồi măng sẽ xanh thành tre mẹ chờ tin nhỏ như cánh đồng chờ mùa mưa tới yên lờ bên sông ngóng tìm ở đâu là con ĐK:Trời làm cho giông tố làm chi chỉ thêm nhức lòng Lạy trời mưa tuôn rơi trên cánh đồng mong ngóng Đừng làm cho chia giải pháp nhau gia đình lìa tan người mẹ già côi tếch thầm ước ao có con cạnh bên Dù hạt cơm trắng khô nhưng lòng bà mẹ nghe ấm cúng Một giọt canh chua sớt đầy tình mẹ con ... !!!

Bạn đang xem: Lời bài hát bà năm


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xu Hướng Quần Âu Nam Cao Cấp Merriman, Quần Tây Nam Giá Tốt Tháng 10, 2021

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.