Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 7

Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, chia số hữu tỉ
§4.Giá trị hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
§5.Lũy vượt của một vài hữu tỉ
§6.Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của dãy tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số với đồ thị

§1.Đại lượng xác suất thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ lệ thuận
§3.Đại lượng phần trăm nghịch
§4.Một số việc về đại lượng tỉ trọng nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số với đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai con đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vị một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4.Hai mặt đường thẳng tuy nhiên song
§5.Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng tuy vậy song
§6.Từ vuông góc đến tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng cha góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.

Xem thêm: Samsung J7 Prime Cấu Hình - Thông Tin Mới Nhất Về Samsung Galaxy J7 Prime

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp cân nhau thứ cha của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành ko kể trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài bác tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của lốt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số mức độ vừa phải cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ nhiều thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc và cạnh đối lập trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu
§3.Quan hệ giữa cha cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất bố đường trung con đường của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất ba đường phân giác của tam giác
§7.Tính hóa học đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất bố đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách xem thêm – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*