Giải bài tập sgk hóa 10 nâng cao hay nhất

• bài 1: yếu tắc nguyên tử • bài bác 2: hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học • bài xích 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình • bài xích 4: Sự vận động của electron vào nguyên tử. Obitan nguyên tử • bài bác 5: rèn luyện về: thành phần kết cấu nguyên tử. Trọng lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử • bài xích 6: Lớp cùng phân lớp electron • bài xích 7: năng lượng của những electron vào nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử • bài 8: rèn luyện chương 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cùng Định lao lý tuần hoàn


Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa 10 nâng cao hay nhất

• bài xích 9: Bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài xích 10: Sự biến hóa tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố chất hóa học • bài bác 11: Sự biến đổi một số đại lượng đồ dùng lí của các nguyên tố hóa học • bài bác 12: Sự chuyển đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định lý lẽ tuần hoàn • bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài bác 14: rèn luyện chương 2 • bài 15: Bài thực hành thực tế số 1: Một số làm việc thực hành phân tích hóa học. Sự biến hóa tính chất của các nguyên tố trong chu kì với nhóm

Chương 3: links hóa học


• bài 16: quan niệm về links hóa học. Link ion • bài xích 17: liên kết cộng hóa trị • bài 18: Sự lai hóa những obitan nguyên tử. Sự hình thành links đơn, liên kết đôi và liên kết ba • bài bác 19: luyện tập về link ion. Link cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử • bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử • bài bác 21: Hiệu độ âm điện và link hóa học tập • bài bác 22: Hóa trị và số lão hóa • bài xích 23: links kim loại • bài bác 24: luyện tập chương 3

Chương 4: bội phản ứng hóa học


• bài 25: bội nghịch ứng lão hóa khử • bài bác 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ • bài xích 27: luyện tập chương 4 • bài xích 28: Bài thực hành số 2: làm phản ứng thoái hóa - khử

Chương 5: đội halogen


Xem thêm: Cách Sử Dụng Tài Khoản Khuyến Mại Của Mobifone, Sử Dụng Ra Sao

• bài xích 29: bao quát về nhóm halogen • bài xích 30: Clo • bài bác 31: Hiđro clorua - Axit clohiđric • bài bác 32: vừa lòng chất có oxi của clo • bài 33: luyện tập về clo cùng hợp chất của clo • bài 34: Flo • bài 35: Brom • bài bác 36: Iot • bài bác 37: luyện tập chương 5 • bài bác 38: Bài thực hành thực tế số 3: Tính chất của các halogen • bài xích 39: Bài thực hành số 4: đặc thù các hợp chất của halogen

Chương 6: team oxi


• bài 40: bao hàm về đội oxi • bài bác 41: Oxi • bài bác 42: Ozon với hiđro peoxit • bài 43: sulfur • bài xích 44: Hiđro sunfua • bài bác 45: đúng theo chất bao gồm oxi của sulfur • bài bác 46: luyện tập chương 6 • bài bác 47: Bài thực hành số 5: tính chất của oxi, diêm sinh • bài xích 48: Bài thực hành số 6: tính chất các hợp chất của diêm sinh

Chương 7: tốc độ phản ứng và cân đối hóa học


• bài bác 49: tốc độ phản ứng hóa học • bài xích 50: cân bằng hóa học tập • bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và thăng bằng hóa học • bài 52: Bài thực hành số 7: vận tốc phản ứng và thăng bằng hóa học
Mục lục Giải bài bác tập SGK chất hóa học 10 nâng cấp theo chương •Chương 1: Nguyên tử •Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định chế độ tuần trả •Chương 3: links hóa học •Chương 4: phản ứng chất hóa học •Chương 5: đội halogen •Chương 6: đội oxi •Chương 7: tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *