Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

1 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và khuyên bảo giải2 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và khuyên bảo giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và hướng dẫn giải4 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và trả lời giải5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và lý giải giải

Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở giáo dục và Đào chế tạo ra ….

Kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn vẫn xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 mới nhất

Thời gian có tác dụng bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện xác định của biểu thức p. = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bởi nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân nặng tại E

=> EN là con đường trung trực của CH

Xét con đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc với dây CD tại I

=> NI là con đường trung trực của CD => NC = ND

EN là mặt đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là trọng tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C cố định => H thuộc con đường tròn vắt định

Qua bài viết ở trên, thpt Sóc Trăng đã cung cấp cho các em học sinh 5 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán, bao gồm cả câu trả lời và chỉ dẫn giải dễ hiểu nhất. Những em học tập sinh rất có thể truy cập website thpt Sóc Trăng để tìm hiểu những bài viết hữu ích, phục vụ cho quy trình học tập với thi cử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *