️ bộ đề thi học kì 1 môn ngữ văn lớp 8 năm 2021

Đề hàng đầu - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề hàng đầu - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Bạn đang xem: ️ bộ đề thi học kì 1 môn ngữ văn lớp 8 năm 2021

Đề số 2 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 3 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 3 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 4 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 4 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 5 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 6 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 7 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 8 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số chín - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 9 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 10 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 10 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Xem thêm: Tìm Hiểu Các Đời Xe Dream Việt Đời Đầu Máy Thái Lan Drem, Mua Bán, Báo Giá Xe Honda Dream Việt Cũ Mới

Đề số 11 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 11 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 12 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 13 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 14 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 15 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 16 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 16 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Ngữ văn 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lisinoprilfast.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.