Đề kiểm tra 15 phút toán hình lớp 7 có đáp án

Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán hình lớp 7 có đáp án

**

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực bài xích 1: Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ bài bác 2: Cộng, trừ số hữu tỉ bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ bài 4: giá bán trị hoàn hảo nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân bài xích 5: Lũy thừa của một vài hữu tỉ bài bác 6: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ (tiếp) bài 7: tỉ lệ thức bài xích 8: đặc thù của dãy tỉ số đều bằng nhau bài bác 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn bài 10: làm tròn số bài xích 11: Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc nhị bài xích 12: Số thực Ôn tập chương 1 Chương 2: Hàm số và đồ thị bài xích 1: Đại lượng tỉ tệ thuận bài 2: một số bài toán về đại lượng tỉ trọng thuận bài xích 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch bài bác 4: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch bài xích 5: Hàm số bài bác 6: phương diện phẳng tọa độ bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) Ôn tập chương 2 Chương 3: thống kê bài 1: thu thập số liệu thống kê, tần số bài xích 2: Bảng "tần số" những giá trị của dấu hiệu bài xích 3: Biểu vật dụng bài 4: Số trung bình cộng Ôn tập chương 3 Chương 4: Biểu thức đại số bài xích 1: khái niệm về biểu thức đại số bài bác 2: quý giá của một biểu thức đại số bài 3: Đơn thức bài 4: Đơn thức đồng dạng bài bác 5: Đa thức bài xích 6: Cộng, trừ đa thức bài xích 7: Đa thức một phát triển thành bài bác 8: Cộng, trừ đa thức một biến bài 9: Nghiệm của đa thức một đổi thay Ôn tập chương 4 Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song bài 1: hai góc đối đỉnh bài 2: hai đường thẳng vuông góc bài 3: những góc tạo vì chưng một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng bài 4: hai tuyến phố thẳng song song bài 5: tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song song bài xích 6: từ vuông góc đến tuy nhiên song bài bác 7: Định lí Ôn tập chương 1 Hình học Chương 2: Tam giác bài bác 1: Tổng tía góc của một tam giác bài xích 2: nhị tam giác bằng nhau bài 3: ngôi trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) bài xích 4: trường hợp đều nhau thứ nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c) bài bác 5: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ cha của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) bài bác 6: Tam giác cân bài bác 7: Định lí Pi-ta-go bài bác 8: những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Ôn tập chương 2 Hình học Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường trực tiếp đồng quy của tam giác bài xích 1: quan hệ nam nữ giữa góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác bài xích 2: quan hệ tình dục giữa con đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu bài xích 3: quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác bài bác 4: tính chất ba mặt đường trung con đường của tam giác bài 5: đặc thù tia phân giác của một góc bài xích 6: tính chất ba đường phân giác của tam giác bài 7: đặc điểm đường trung trực của một đoạn thẳng bài bác 8: đặc thù ba đường trung trực của tam giác bài 9: đặc thù ba mặt đường cao của tam giác Ôn tập chương 3 Hình học tập Trắc nghiệm tổng đúng theo Toán 7 có đáp án Đề thi Toán 7 Đề thi Toán 7 học kì 1 gồm đáp án Đề thi Toán 7 học kì 2 bao gồm đáp án
Mục lục

Xem thêm: Gấu Chưa Có Mà Gió Đông Đã Về, Lời Bài Hát Gấu Ở Đâu Khi Gió Đông Về

trang chủ Lớp 7 Toán Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 3 Hình học tất cả đáp án

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 3 Hình học tất cả đáp án


Đề chất vấn 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Qhgcytttg - Trắc nghiệm - trường đoản cú luận 3)

5590 lượt thi

7 câu hỏi

50 phút


BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Danh sách câu hỏi


Câu 1:


A. Phần trắc nghiệm(4 điểm)

Trong từng câu bên dưới đây, nên chọn phương án trả lời đúng:

Cho tam giác ABC có các góc A = 40o, B = 25o. So sánh những cạnh của tam giác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *