CODE HIỂN THỊ LCD 16X2

1. Trình làng về màn hình hiển thị LCD16X2

LCD là một màn hình hiển thị nhiều điểm ảnh, rất có thể coi là một Led ma trận dạng lớn, mặc dù nhiên họ không cần đi vào điều khiển và tinh chỉnh từng pixel hay là từng chấm nhỏ như vào Phần 1 mà chúng ta sẽ điều khiển qua lệnh, nhỏ trỏ… nhằm hiển thị thông tin một cách thuận tiện hơn. Có nhiều loại LCD, trong bài này chúng ta dùng loại dễ dàng 16×2. Trước tiên họ tìm đọc về mong tạo của nó.

Bạn đang xem: Code hiển thị lcd 16x2

*

Dưới đây là hình tế bào phỏng, những em tìm kiếm nó với trường đoản cú khóa “lcd 16×2”.

*

Tiếp theo bọn họ học về phong thái kết nối, lập trình sẵn để sử dụng LCD. Trước tiên bọn họ phải giữ hộ lệnh vào cho LCD biết nó đề xuất làm gì. Bí quyết gửi lệnh như sau:

*

Các em rất có thể xem một trong những lệnh sau đây. đầy đủ lệnh này điện thoại tư vấn là lệnh khởi sản xuất LCD.

Xem thêm: Hình Ảnh Rượu Nếp Cẩm Hạ Thổ, Cách Làm Cơm Rượu Nếp Cẩm Thơm Ngon Cho Cả Nhà

*

Sau lúc gửi các lệnh vào LCD (qua những chân D0 – D7) nhằm nó biết sẽ phải làm cái gi (bật màn hình, hiển thị giỏi tắt bé trỏ, dịch chuyển con trỏ …), chúng ta sẽ bắt buộc gửi lệnh chứa các kí từ bỏ mà họ muốn hiển thị. Bí quyết gửi tài liệu ra cũng như như biện pháp gửi lệnh, các em có thể xem vào hình sau:

*

Bước 1 thường xuyên là mang định. Các bước sau tương tự như câu hỏi gửi lệnh vào LCD. Tại sao B1 lại là mang định, vì họ thường cần sử dụng LCD để hiển thị chứ không để nhận dữ liệu vào. Hình sau nối chân RW với Ground:

*

Các em chế tạo ra Project mô phỏng như hình vẽ dưới và thực hiện đoạn code sau để hiển thị kí từ bỏ ra màn hình.

*

2. Code mẫu 

#include // Khai bao ket noi voi LCD. 2 chân này sẽ thông báo cho LCD, thời gian nào là truyền //câu lệnh, cơ hội nào truyền tài liệu hiển thị và bao giờ được truyền, lúc nào không sbit LCD_RS = P2^0; sbit LCD_EN = P2^1; #define LCD_DATA P3; // Đặt hằng số thay thế Port3- xuất tài liệu từ VĐK //Hàm Delay_ms được thống kê giám sát với tần số thạch anh 12Mhz. Void Delay_ms(unsigned int t) { unsigned int x,y; for(x=0;x

Trong bài toán hiển thị kí tự trên một vị trí có sẵn, chúng ta sử dụng 8 bit để lựa chọn vị trí của kí tự. Bit thứ nhất luôn mang định là 1. Các bit tiếp theo hiển thị địa điểm của kí tự. Có toàn bộ 128 ô (00-7F).Với những câu lệnh khác, chúng ta cũng có thể hiển thị kí tự tại 1 vị trí bất kì trong một dòng, thay vì chỉ đầu dòng. Họ cũng có thể cho cả dòng chữ chạy trái, chạy phải chỉ cùng với một chiếc lệnh.

*

Sau lúc hiển thị một kí tự trên một vị trí tất cả sẵn, chúng ta cũng có thể tiến đến bước xa hơn, di chuyển kí tự mà họ muốn (dịch trái, dịch phải) cùng với câu lệnh như hình dưới.

*

Cuối cùng, khi dòng chữ đang chạy, những em mong muốn dừng quán triệt chạy nữa, quay trở lại vị trí như ban đầu, rất có thể dùng lệnh sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *