CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN PHỐ

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ lưu giữ tên em tất cả khi nắng và nóng khuya không lên cơ mà một loại hoa đột tím Chiều 1 mình qua phố lặng lẽ nhớ nhớ tên em Gót chân đôi lúc đã mềm gọi ai oán cho mình nhớ tên. ĐK Chiều qua từng nào lần môi cười cho doanh nghiệp còn nhớ nhau Chiều qua bao nhiêu lần tay mời Nghe bi tráng ghé môi sầu. Ngày làm sao mình còn có nhau xin cho lâu dài hơn Ngày như thế nào đời thôi tất cả nhau xin fan biết đau. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Gió ơi gió ơi cất cánh lên để lớp bụi đường cay lòng đôi mắt Chiều một mình qua phố lặng lẽ nhớ ghi nhớ tên em Áo xưa chưa quen phong è đợi ngày thu vàng áo thêm. Chiều 1 mình qua phố lặng lẽ nhớ ghi nhớ tên em bước chân nghe quen cũng bi thương lạy trời xin còn tuổi xanh Còn một mình trên phố lặng lẽ nhớ lưu giữ tên em không tính kia không hề nắng mềm ko kể kia ai còn nhớ tên.

Bạn đang xem: Chiều một mình trên phố


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Dụng Serum Rau Má Bị Lên Mụn, Tại Sao Bạn Bị Nổi Mụn Với Ampoule Rau

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *