Star

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Star

*

Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi con bây chừ là bao nhiêu?


*

CHA HƠN con 32 TUỔI. SAU 4 NĂM NỮA THÌ TUỔI phụ thân GẤP 3 LẦN TUỔI CON. HỎI TUỔI thân phụ VÀ TUỔI bé HIỆN ni LÀ BAO NHIÊU TUỔI ?


*

Vì từng năm mỗi cá nhân tăng thêm 1 tuổi nên phụ vương luôn luôn hơn nhỏ 32 tuổi

Coi tuổi bé là 1 phần thì tuổi phụ vương là 3 phần cân nhau như thế

Hiệu số tuổi bằng nhau là:

3-1=2(tuổi)

Tuổi bé là:

32:2*1=12(tuổi)

Tuổi phụ thân là:

12+32=44(tuổi)

Đ/S:cha:44 tuổi

con:12 tuổi

tích mình nha

 


cha hơn nhỏ 32 tuổi thì sau 4 năm nữa thì cha vẫn hơn bé 32 tuổi . Ta gồm sơ đồ biểu lộ số tuổi của hai thân phụ con sau 4 năm nữa :

con : I----I

cha : I----I----I----I

tuổi con sau 4 năm nữa là :

32 : ( 3 - 1 ) x 1 = 16 ( tuổi )

tuổi con bây chừ là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

tuổi cha hiện thời là :

12 + 32 = 44 ( tuổi )

đáp số : bé : 12 tuổi 

thân phụ : 44 tuổi

 


Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con bây giờ là từng nào là từng nào tuổi?Trả lời:Tuổi bé là: ............. Tuổi.Tuổi thân phụ là: .............. Tuổi


giải 

tuổi cha : I----------I-----------I-----------I

tuổi bé : I----------I

hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 1 = 2

tuổi cha 4 năm sau là 

32 : 2 X 3 = 48 ( tuổi )

tuổi con 4 năm sau là :

48 - 32 = 16 ( tuổi ) 

tuổi phụ vương hiện tại là :

48 - 4 = 44 ( tuổi )

tuổi con bây giờ là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

đáp số : phụ thân : 44 tuổi 

nhỏ : 12 tuổi


Cha hơn nhỏ 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi thân phụ gấp cha lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là từng nào tuổi?


Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị một phần: 

32 : 2 = 16 (tuổi)

Số tuổi của phụ thân là: 

16 x 3 = 48 (tuổi)

Số tuổi của con:

11 x 1 = 16 (tuổi)

Số tuổi của phụ thân hiện nay: 

48 – 4 = 44 (tuổi)

Số tuổi của bé hiện nay: 

16 – 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: thân phụ 44 tuổi, nhỏ 12 tuổi.


ba hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con bây chừ bao nhiêu tuổi


Cha hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa thì thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con hiện giờ là từng nào tuổi


Xem thêm: Nước Ép Mix Giảm Cân, Mỡ Bụng Giúp Đẹp Da Nhanh Chóng, Các Loại Nước Ép Giảm Cân Nhanh Trong 1 Tuần

Số tuổi của cha sau 4 năm là:

24:(3-1).3=36 (tuổi)

Số tuổi của bố bây giờ là:

36-4=32 (tuổi)

Số tuổi của con là:

32-24=8 (tuổi)

Đáp số:bố:32 tuổi

con:8 tuổi


Do hiệu tuổi cha và con là không đổi theo thời hạn nên tuổi của thân phụ luôn hơn tuổi con 24 tuổi. Ta có sơ đồ gia dụng tuổi phụ vương và con 4 năm sau:

Tuổi bé 4 năm sau: |==|

Tuổi phụ thân 4 năm sau: |==|==|==|

Tuổi của con 4 năm tiếp theo là: 24 : (3 – 1) * 1 = 12 tuổi

Tuổi con bây giờ là: 12 – 4 = 8 tuổi

Tuổi cha hiện giờ là: 8 + 24 = 30 tuổi

Đáp số: Tuổi bé 8 tuổi, tuổi cha 30 tuổi


Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con hiện nay?


Sau 4 năm thì phụ thân vẫn hơn bé 32 tuổi.

Coi tuổi con 1 phần và tuổi cha 3 phần bằng nhau.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3-1=2(phần)

Tuổi con lúc này là:

(32:2.1)-4=12(tuổi)

Tuổi cha bây giờ là:

12+32=44(tuổi)

Đáp số: cha: 44 tuổi; con 12 tuổi


Cha hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi bé hiện nay?


Sau 4 năm nữa tuổi nhỏ là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện thời là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: thân phụ 44 tuổi; con 12 tuổi


giải

Sau 4 năm nữa tuổi con là: 32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con bây chừ là: 16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: cha 44 tuổi; con 12 tuổi


Sau 4 năm nữa tuổi bé là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện thời là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện giờ là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: cha 44 tuổi; con 12 tuổi


Hiện nay phụ thân hơn nhỏ 32 tuổi . Biết 4 năm nữa tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bây chừ cha bao nhiêu tuổi ?


vì từng năm mọi cá nhân tăng thêm một tuổi cần hiệu số tuổi là không đổi 

ta bao gồm sơ đồ

con 1 phần 

cha 3 phần 

hiệu số phần là 

3-1=2( phần )

1 phần hay tuổi bé 4 năm tiếp theo là 

32:2 = 16 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là 

16 - 4 = 12 ( tuổi)

tuổi cha hiện nay là 

12 + 32 = 44 ( tuổi ) 

đap số con 12 tuổi 

cha 44 tuổi


Giải

Vì sau mỗi năm số tuổi của từng người đều tăng lên 

nên sau 4 năm nữa thì phụ thân vẫn hơn con 32 tuổi

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 

3-1 =2 (phần)

Số tuổi của thân phụ sau 4 năm nữa là:

32:2.3 = 48 (tuổi)

Hiện nay thân phụ có số tuổi là:

48-4 = 44 (tuổi)

Đáp số: tuổi cha hiện tại nay :44 tuổi

Chúc bàn sinh hoạt tốt


Hiệu số tuổi không nuốm đổi

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 -1 = 2

Tuổi bố hiện nay là:

32 : 2 x 3 - 4 = 44 ( tuổi )


Cha hơn nhỏ 32 tuổi sau 4 năm nữa tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và con hiện giờ là bao nhiêu?

mk cần gấp!!!!help!!Nhớ kết bn luôn^^^ok


Cho mặc dù tuổi phụ thân và bé giảm hay tăng thì hiệu số tuổi của 2 bạn vẫn không nuốm đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *