Cần Bán

Có rộng 50 loại cá bảy màu không giống nhau. Các loại đó là Poecilia Reticulata hay nói một cách khác là Guppy giờ đồng hồ việt là cá bảy màu, Poecilia Wingei ( Cá bảy màu endler hay còn được gọi là cá khổng tước, cá bảy màu rừng) và Micropoecilia Picta ( Cá bảy màu đàm lầy thường xuyên có màu đỏ tươi và dịch rời nhanh). Mỗi loại cá bảy color thuộc một trong những loại này.

Cá bảy màu cũng rất được phân loại theo hình dạng đuôi của chúng. Ví dụ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Round Tail Guppy

The Complete Guppy Care Guide: Breeding, Tank Requirements, Fancy Varieties – Fish Keeping WorldGuppy Breeding Question – Aquarium Advice – Aquarium forums CommunityWhat Is the Rarest Guppy Type? | Animals – mom.meRound Tail Guppy – Reinhard Schmid (Video) – YouTubeHalf Tuxedo Spear Tail Guppy – (Video) – YouTubePin Tail Guppies – đoạn clip – YouTubeFiretail Dumbo Guppy – clip – YouTubeLyretail Guppy – đoạn clip – YouTubePlatinum Red (colors) Mosaic (pattern) Half Moon (tail shape) Half-Thumb Dorsal (dorsal fin shape) DUMBO/Big Ear (supersized pectoral fin) (Video) – YouTubeBlack & Green Lace Tail Guppy – đoạn clip – YouTubeGrass Tail Guppy – đoạn clip – YouTubeLeopard Tail Guppy – video – YouTubeBlue Guppies – clip – YouTubeInteresting facts about guppies – Just Fun FactsPoecilia reticulata – WikipediaPoecilia wingei – WikipediaScarlet Livebearer (Micropoecilia picta) – Tropical Fish KeepingMICROPOECILIA PICTA ‘RED’ – Goliad FarmsGuppy Facts! Amazing facts about guppies – Fancy Guppy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *