Boộ luật tố tụng dân sự

*

NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Cần sửa đổi, bổ sung điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự cho cân xứng với điều 107 Hiến pháp với điều 8 Bộ hình thức tố tụng dân sự


Hiến pháp là chế độ cơ bản của Nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. đông đảo văn phiên bản pháp phương pháp khác phải cân xứng với Hiến pháp. Gần như hành vi vi phạm luật Hiến pháp hồ hết bị xử lý. Quốc hội, những cơ quan liêu của Quốc hội, quản trị nước, chính phủ, tandtc nhân dân, Viện kiểm gần cạnh nhân dân, các cơ quan tiền khác của phòng nước và toàn cục Nhân dân tất cả trách nhiệm đảm bảo Hiến pháp.

Bạn đang xem: Boộ luật tố tụng dân sự

Tại khoản 3 Điều 107 Hiến pháp quy định: “Viện kiểm tiếp giáp nhân dân có nhiệm vụ bảo đảm pháp luật, bảo vệ quyền nhỏ người, quyền công dân, bảo vệ chế độ làng hội nhà nghĩa, bảo đảm lợi ích trong phòng nước, quyền và ích lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp biện pháp được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”.

Theo đó, Điều 8 Bộ qui định tố tụng dân sự (BLTTDS) quy định: “Các đương sự đều bình đẳng về quyền và nhiệm vụ trong tố tụng dân sự, Toà án có nhiệm vụ tạo điều kiện để họ tiến hành các quyền và nghĩa vụ của mình”.

Thế nhưng, khoản 2 Điều 21 BLTTDS quy định: “Viện kiểm gần kề nhân dân tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các câu hỏi dân sự; những phiên tòa sơ thẩm so với những vụ án do tòa án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng người tiêu dùng tranh chấp là tài sản công, tiện ích công cộng, quyền thực hiện đất, nhà ở hoặc tất cả một bên đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, trọng tâm thần”.

Xem thêm: Top 7 Loại Ống Bảo Vệ Dây Điện Hot Nhất Năm 2020, Ống Pvc / Nylon Bảo Vệ Dây Điện (Tính Mét)

Quy định do đó là không cân xứng vì khi xử lý tranh chấp trên Tòa án, đương sự vào vụ án này được Viện kiểm tiếp giáp tham gia bảo vệ, còn đương sự vào vụ án khác không được Viện kiểm ngay cạnh tham gia bảo vệ, vô hình dung chung đã diễn đạt sự rõ ràng đối xử, chế tạo ra sự bất bình đẳng trước điều khoản đối với những đương sự, yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 21 BLTTDS xích míc với phương tiện tại Điều 8 BLTTDS. Rộng nữa, khoản 3 Điều 107 Hiến pháp quy định nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân là: “…bảo vệ tiện ích của nhà nước, quyền và tiện ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, dẫu vậy theo luật tại khoản 2 Điều 21 BLTTDS thì Viện kiểm liền kề tham gia các phiên họp, phiên tòa xét xử sơ thẩm để đảm bảo an toàn quyền và ích lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị tiêu giảm trong một trong những trường hợp.

Từ phân tích nêu trên cho thấy khoản 2 Điều 21 BLTTDS mâu thuẫn với Điều 8 BLTTDS và khoản 3 Điều 107 Hiến pháp nên đề nghị sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 21 BLTTDS theo phía “Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tham gia các phiên tòa, phiên họp sơ thẩm đối với các vụ, bài toán dân sự”, nhằm đảm bảo an toàn cho quy định được tuân thủ thống nhất./.