Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc

*
Bình thủy tinh trong ngâm rượu hàn quốc N1-73 Lít(Có hàng )10.000.000 NVĐMã số: N1 – 73 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 80 cmThể tích bình: 73 LítĐường kính miệng: 34.5 cmChu vi buổi tối đa bình: 113 cm

--------------------

*
Giá cung cấp vỏ Bình thủy tinh ngâm rượu nước hàn N29-56 Lít trên tphcm(Có Hàng)

Giá bán: 7.300.000

Kích thước sản phẩm: chiều cao (H) 70cm- Thể tích: 56 Lít- Đường kính mồm bình: 34.5cm

Xuất xứ: Hàn Quốc

--------------

*

Bình thủy tinh ngâm rượu N18-38 Lít

giá buôn bán N18-38: 2.900.000₫

Mã số: N18 – 38LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 81.5 cmThể tích bình: 38 LítĐường kính miệng: 23.5 cmChu vi tối đa bình: 79 cm

*

Bình chất thủy tinh ngâm rượu nước hàn N19-44,5Lít

*

Bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N25-63 Lít(Có sản phẩm - mà giá hơi cao)Giá cung cấp Bình N25-63 Lít:7.500.000₫Mã số: N25 – 63LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 93 cmThể tích bình: 63 LítĐường kính miệng: 28.5 cmChu vi buổi tối đa bình: 96.5 cm

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu nước hàn N26-41 LítGiá chào bán Bình N26-41 Lít: 3.450.000Mã số: N26 – 41LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 90 cmThể tích bình: 41 LítĐường kính miệng: 19.5 cmChu vi buổi tối đa bình: 109 cm

==================================================================================

Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu hàn quốc 20 đến 30 Lít

*
*
*

*
*

*

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*
Giá cung cấp vỏ Bình chất thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N20-20Lít trên tphcm1.350.000₫Mã số: N20 – 20.5LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 82 cmThể tích bình: 20.5 LítĐường kính miệng: 17 cm

Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

*
Bình thủy tinh trong ngâm rượu hàn quốc N22-25 Lít1.700.000₫Mã số: N22 – 25LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 110.6 cmThể tích bình: 25 LítĐường kính miệng: 17 cmChu vi tối đa bình: 57.5 cm

----------------------------

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu nước hàn N23-30 Lít2.200.000₫Mã số: N23 – 30LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 130.6 cmThể tích bình: 30 LítĐường kính miệng: 17 cmChu vi tối đa bình: 57.5 cm

----------

===========================================================================

Bình thủy tinh hàn quốc 10 đến đôi mươi Lít

Bình thủy tinh hàn quốc N139 - 17 lít: 1.250.000 vnđ

Bình Thuỷ Tinh hàn quốc N138 - 13 lít: 1.500.000 vnđ

Bình Thuỷ Tinh nước hàn N137 - 11 lít: 950.000 vnđ

Keo dìm rượu nước hàn N125 -16 lít: 1.450.000 vnđ

*
Bình thủy tinh yongcheon glass N24-16,5 Lít

1.350.000₫

Mã số: N24 – 16,5 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 110 cmThể tích bình: 16,5 LítĐường kính miệng: 12.5 cm

*
Bình chất thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N113-15 lít1.750.000₫Mã số: N113- 15 lítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình 37.5cmThể tích bình: 15 lítĐường kính miệng: 26 cmChu vi tối đa bình: 81 cm

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu hàn quốc sâm N5-18 Lít1.850.000₫MÃ SỐ: N5 – 18 LÍTXUẤT XỨ: HÀN QUỐCCHIỀU CAO BÌNH: 57 CMTHỂ TÍCH BÌNH: 18 LÍTĐƯỜNG KÍNH MIỆNG: 19.5 CM

CHU VI TỐI ĐA BÌNH: 94.5 CM

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N6-13.2 Lít1.050.000₫Mã số: N6 – 13.2LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 54 cmThể tích bình: 13.2 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi buổi tối đa bình: 80 cm

*
Bình chất thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N7-10.5Lít980.000₫Mã số: N7 – 10.5 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 50 cmThể tích bình: 10.5LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi về tối đa bình: 73 cm

*
Bình chất thủy tinh ngâm rượu nước hàn N9-14 Lít870.000₫Mã số: N9 – 14LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 70 cmThể tích bình: 14 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi tối đa bình: 63 cm

*
Bình thủy tinh trong ngâm rượu nước hàn N9-12 Lít700.000₫Mã số: N9 – 12LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 62 cmThể tích bình: 12 LítĐường kính miệng: 12 cmChu vi buổi tối đa bình: 61 cm

*
Bình thủy tinh trong ngâm rượu nước hàn N14-15 Lít900.000₫Mã số: N14 – 15LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 59.5 cmThể tích bình: 15 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi tối đa bình: 78 cm

*
Bình thủy tinh ngâm rượu nước hàn N15-13 Lít880.000₫Mã số: N15 – 13LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 57 cmThể tích bình: 13 Lít

Đường kính miệng: 13.5 cm

Chu vi tối đa bình: 81 cm

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu nước hàn N16-13 Lít880.000₫Mã số: N16 – 13LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 56 cmThể tích bình: 13 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi tối đa bình: 77 cm

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N21-16 Lít1.200.000₫Mã số: N21 – 16LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 70 cmThể tích bình: 16 LítĐường kính miệng: 17 cmChu vi về tối đa bình: 57.5 cm

*
Bình chất thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N42-11 Lít780.000₫Mã số: N42 – 11 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 83 cmThể tích bình: 11 LítĐường kính miệng: 12 cmChu vi tối đa bình: 46 cm

*
Bình thủy tinh ngâm rượu nước hàn N68-12 Lít920.000₫Mã số: N68– 12 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 92 cmThể tích bình: 12 LítĐường kính miệng: 12 cm

Chu vi tối đa bình: 63.5 cm

Bình thủy tinh trong ngâm rượu nước hàn N106-20 lít

*
Bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N106-20 lít870.000₫Mã số: N106-20 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 40 cmThể tích bình: đôi mươi LítĐường kính miệng: 16.5 cmChu vi buổi tối đa bình: 99 cm

*
Bình chất thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N79-18 Lít1.180.000₫Mã số: N79– 18 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 41 cmThể tích bình: 18 LítĐường kính miệng: 23 cmChu vi về tối đa bình: 109 cm

*
Bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N83-20 Lít2.000.000₫Mã số: N83– 21 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 48.5 cmThể tích bình: 21 LítĐường kính miệng: 23 cmChu vi tối đa bình: 79 cm

*
Bình chất thủy tinh ngâm rượu nước hàn 12L-12 Lít900.000₫Mã số: 12L– 12 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 33 cmThể tích bình: 12 LítĐường kính miệng: 16.5 cmChu vi buổi tối đa bình: 95 cm

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu nước hàn 15L-15 Lít1030.000₫Mã số: 15L– 15 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 35 cmThể tích bình: 15 LítĐường kính miệng: 16.5 cmChu vi tối đa bình: 102 cm

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu nước hàn 18L-18 Lít1.180.000₫Mã số: 18L– 18 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 37.5 cmThể tích bình: 18 LítĐường kính miệng: đôi mươi cmChu vi về tối đa bình: 106 cm

*
Bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc 20L-20 Lít1.250.000₫Mã số: 20L– đôi mươi LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 40 cmThể tích bình: trăng tròn LítĐường kính miệng: trăng tròn cmChu vi buổi tối đa bình: 109 cm

Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu nước hàn 10L-10 Lít : 800.000 vnđ

-------------------

Bình thủy tinh hàn quốc 5 mang đến 10 Lít

--------------------

*
Hủ dìm trái cây nước hàn N130-10L650.000₫Mã số: N130-10 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 28 cmThể tích bình: 10 LítĐường kính miệng: 13 cm

*
Bình ngâm trái cây nước hàn N128-6L400.000₫Mã số: N128-6 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 24 cmThể tích bình: 6 LítĐường kính miệng: 11 cm

*
Hũ thủy tinh ngâm rượu N8-8.5 Lít850.000₫Mã số: N8 – 8,5 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 45 cmThể tích bình: 8.5 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi buổi tối đa bình: 68 cm

*
Bình thủy tinh trong ngâm rượu hàn quốc N10-10 Lít750.000₫Mã số: N10 – 10LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 60 cmThể tích bình: 10 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi tối đa bình: 60 cm

*
Bình thủy tinh ngâm rượu N10-8.5 Lít670.000₫Mã số: N10 – 8.5LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 50 cmThể tích bình: 8.5 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi về tối đa bình: 60 cm

*
Bình thủy tinh trong ngâm rượu N11-7 Lít820.000₫Mã số: N11 – 7LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 50 cmThể tích bình: 7 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi về tối đa bình: 56 cm

*
Bình thủy tinh trong ngâm rượu hàn quốc N12-7 Lít820.000₫Mã số: N12 – 7LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 55 cmThể tích bình: 7 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi tối đa bình: 58 cm

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu nước hàn N13-6 Lít800.000₫Mã số: N13 – 6LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 48.5 cmThể tích bình: 6 LítĐường kính miệng: 13.5 cmChu vi tối đa bình: 57 cm

*
Bình thủy tinh trong ngâm rượu nước hàn N13-7 Lít630.000₫Mã số: N13 – 7LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 46.5 cmThể tích bình: 7 LítĐường kính miệng: 11 cmChu vi tối đa bình: 62 cm

*
Bình chất thủy tinh ngâm rượu nước hàn N14-6 Lít580.000₫Mã số: N14 – 6LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 75 cmThể tích bình: 6 LítĐường kính miệng: 8.5 cmChu vi về tối đa bình: 33.5 cm

*
Bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N25-7 Lít470.000₫Mã số: N25 – 7LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 75 cmThể tích bình: 7 LítĐường kính miệng: 8.5 cmChu vi tối đa bình: 52 cm

*
Bình chất liệu thủy tinh ngâm rượu nước hàn N43-8 Lít640.000₫Mã số: N43 – 8 LítXuất xứ: Hàn QuốcChiều cao bình: 61 cmThể tích bình: 8 LítĐường kính miệng: 12 cmChu vi buổi tối đa bình: 46 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *