311 LÀ TÀI KHOẢN GÌ

Tài khoản 311 - vay ngắn hạn: dùng làm phản ánh các khoản tiền vay thời gian ngắn và tình trạng trả nợ chi phí vay của doanh nghiệp, bao gồm các khoản chi phí vay Ngân hàng, vay của các tổ chức, cá thể trong và ngoại trừ doanh nghiệp.

Bạn đang xem: 311 là tài khoản gì

Chú ý:Theo Thông bốn 200 rứa thế QĐ 15 thì đã bỏ tài khoản 311. Mà lại nếu dn bạn sử dụng QĐ 48 thì vẫn sử dụng tài khoản 311 bình thường.
*
Vay thời gian ngắn là các khoản vay gồm thời hạn trả trong khoảng một chu kỳ sản xuất, khiếp doanh bình thường hoặc trong tầm một năm tài chính.
1. Kế toán tiền vay ngắn hạn phải theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay vẫn trả (gốc và lãi vay), số chi phí còn cần trả theo từng đối tượng người sử dụng cho vay, theo từng khế cầu vay.2. Trường hòa hợp vay bằng ngoại tệ, hoặc trả nợ vay bằng ngoại tệ phải theo dõi cụ thể gốc nước ngoài tệ riêng cùng quy thay đổi ngoại tệ ra Đồng vn theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên bank do ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra mắt tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán hoặc theo tỷ giá trên sổ kế toán (Bên Nợ TK 311 được quy đổi ngoại tệ ra Đồng vn theo tỷ giá bán ghi trên sổ kế toán, bên tất cả TK311 được quy đổi nghoại tệ ra Đồng việt nam theo tỷ giá thực tiễn giao dịch hoặc tỷ giá trung bình liên ngân hàng). Những khoản chênh lệch tỷ giá chỉ ở thời gian vay và thời gian trả nợ vay tạo ra trong kỳ cùng chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái đánh giá lại nợ vay bằng ngoại tệ thời điểm cuối năm tài chính (Giai đoạn SXKD) của những khoản mục tiền tệ tất cả gốc ngoại tệ được ghi nhấn ngay vào túi tiền tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm.

Xem thêm: Thẻ Mua Bát Đĩa Dùng Cho Lò Vi Sóng Ở Đâu ? Cung Cấp Bát Đĩa Giá Gốc


Bên Nợ:- Số tiền đang trả về các khoản vay mượn ngắn hạn;- Số chênh lệch tỷ giá ân hận đoái bớt (Do đánh giá lại nợ vay bởi ngoại tệ).Bên Có:- Số tiền vay ngắn hạn;- Số chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái tăng (Do đánh giá lại nợ vay bởi ngoại tệ).Số dư bên Có:Số tiền còn nợ về các khoản vay thời gian ngắn chưa trả.
1. Vay tiền để sở hữ vật tư, hàng hoá, ghi:- Nếu thứ tư, hàng hoá cài về để cần sử dụng cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ thương mại thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật tư (Giá chưa tồn tại thuế GTGT)Nợ TK 153 - Công cụ, công cụ (Giá chưa có thuế GTGT)Nợ TK 156 - hàng hoá (Giá chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) có TK 311 - vay mượn ngắn hạn.- Nếu đồ dùng tư, mặt hàng hoá cài về để sử dụng cho sản xuất, marketing sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ thương mại không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo phương thức trực tiếp, thì quý hiếm vật tư, mặt hàng hoá sở hữu vào có cả thuế GTGT (Tổng giá chỉ thanh toán), ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật tư (Tổng giá thanh toán)Nợ TK 153 - Công cụ, chính sách (Tổng giá bán thanh toán)Nợ TK 156 - hàng hoá (Tổng giá thanh toán) có TK 311 - Vay thời gian ngắn (Tổng giá bán thanh toán).2. Khi có hợp đồng mua, bán thanh toán giao dịch bằng hình thức thư tín dụng, công ty vay tiền ngân hàng để mở thư tín dụng, ghi:Nợ TK 144 - chũm cố, ký kết quỹ, cam kết cược thời gian ngắn Có TK 311 - vay mượn ngắn hạn.3. Vay tiền nhằm trả nợ tín đồ bán, trả nợ nhiều năm hạn, trả nợ chi phí vay nhiều năm hạn, ghi:Nợ TK 331 - nên trả cho những người bánNợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trảNợ TK 341 - Vay nhiều năm hạnNợ TK 342 - Nợ dài hạn bao gồm TK 311 - vay ngắn hạn.4. Vay nước ngoài tệ nhằm trả nợ fan bán, trả nợ khách hàng, trả nợ lâu năm hạn, trả nợ vay lâu năm hạn, cần quy đổi ra Đồng việt nam theo tỷ giá thực tiễn giao dịch hoặc tỷ giá trung bình liên ngân hàng tại ngày giao dịch:a. Trường phù hợp tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhỏ tuổi hơn tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:Nợ TK 331 - đề xuất trả cho tất cả những người bán (Theo tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)Nợ TK 315 - Nợ lâu năm hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá bán ghi sổ kế toán)Nợ TK 341 - Vay lâu năm (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 342 - Nợ lâu dài (Theo tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán) gồm TK 311 - Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tiễn giao dịch hoặc tỷ giá trung bình liên ngân hàng) gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài thiết yếu (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhỏ tuổi hơn tỷ giá ghi sổ kế toán).b. Trường đúng theo tỷ giá thực tiễn giao dịch hoặc tỷ giá trung bình liên ngân hàng to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:Nợ TK 331 - cần trả cho những người bán (Theo tỷ giá bán ghi sổ kế toán)Nợ TK 315 - Nợ lâu năm hạn mang lại hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 341 - Vay lâu dài (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 342 - Nợ dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)Nợ TK 635 - ngân sách tài bao gồm (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tiễn giao dịch hoặc tỷ giá trung bình liên ngân hàng to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán) có TK 311 - Vay thời gian ngắn (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá trung bình liên ngân hàng)5. Vay chi phí về nhập quỹ tiền khía cạnh hoặc đưa vào thông tin tài khoản tiền giữ hộ ngân hàng, ghi:Nợ những TK 111, 112 gồm TK 311 - vay ngắn hạn.6. Lúc vay ngắn hạn bằng ngoại tệ để mua nguyên liệu, thứ liệu, hàng hoá nhập kho hoặc thực hiện ngay hoặc trả tiền mướn dịch vụ, ghi:Nợ những TK 152, 156, 627, 641, 642 (Theo tỷ giá thực tiễn giao dịch hoặc tỷ giá trung bình liên ngân hàng) có TK 311 - Vay thời gian ngắn (Theo tỷ giá thực tiễn giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng).7. Khi doanh nghiệp trả nợ tiền vay thời gian ngắn bằng chi phí mặt, tiền gửi Ngân hàng, ghi:Nợ TK 311 - Vay thời gian ngắn Có những TK 111, 112.8. Khi thanh toán giao dịch nợ vay ngắn hạn bằng tiền khía cạnh hoặc tiền gửi bằng ngoại tệ trong quy trình sản xuất, tởm doanh:a. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá ăn năn đoái trong giao dịch thanh toán giao dịch nợ nên trả, ghi:Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối hận đoái ghi sổ kế toán của TK 311)Nợ TK 635 - chi tiêu tài chính (Lỗ tỷ giá ăn năn đoái) Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá ân hận đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).b. Nếu như phát có lãi tỷ giá ăn năn đoái vào giao dịch giao dịch nợ đề nghị trả, ghi:Nợ TK 311 - Vay thời gian ngắn (Tỷ giá ân hận đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311) bao gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài chủ yếu (Lãi tỷ giá ân hận đoái) Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).9. Khi thanh toán nợ vay ngắn hạn bằng tiền phương diện hoặc tiền gửi bởi ngoại tệ của hoạt động đầu tư chi tiêu XDCB (giai đoạn trước hoạt động):a. Nếu tạo ra lỗ tỷ giá hối đoái vào giao dịch giao dịch nợ vay ngắn hạn, ghi:Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn (Tỷ giá ân hận đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái (4131) (Lỗ tỷ giá ân hận đoái) Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá ăn năn đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).b. Trường hợp phát sinh lời tỷ giá ân hận đoái trong giao dịch thanh toán giao dịch nợ vay ngắn hạn, ghi:Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối hận đoái ghi sổ kế toán của TK 311) tất cả TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (4131) (Lỗ tỷ giá ăn năn đoái) Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá ăn năn đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).10. Cuối niên độ kế toán, số dư nợ vay thời gian ngắn có cội ngoại tệ được nhận xét theo tỷ giá thanh toán giao dịch bình quân liên ngân hàng do bank Nhà nước Việt Nam chào làng tại thời điểm thời điểm cuối năm tài chính:a. Nếu như phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:Nợ TK 311 - Vay thời gian ngắn Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái.b. Nếu gây ra lỗ tỷ giá ân hận đoái, ghi:Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái tất cả TK 311 - vay ngắn hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *